Tuvākie notikumi

Sv. Mises angļu valodā 14:00 kopš 7. septembra.

Katru trešdienu pl.18:30 notiek jauniešu vakari – nāc un piedalies! Katrā tikšanās reizē gūstam jaunu mācību, lai augtu ticībā un svētumā. Visi jaunieši ir mīļi gaidīti.

Jaunākā galerija

26. februarī Viļānu Katoļu draudze bija svētceļojumā Rīgā un ciemos.. arī pie mums!

Kopā ar prāvestu, Tēvu Rinaldu, lūdzāmies un pagodinājām Sv. Jāņa XXIII relikviju.

Lūdzamies par aicinājumiem un par visām konsekrētām personām.

Paldies visiem par jauko brīdi, un it īpaši par Tēva Rinalda iniciatīvu!

ProSanctitate lekcijas

Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā Bolderājā

12. martā Anna Marija Taidži –
uzticība laulībā arī grūtību laikā

16. aprīlī Dieva kalps Guljelmo Džakvinta –
upurēt lai ģimene kļūtu svēta

21. maijā Dievmāte Marija un Svētais Jāzeps –
svētuma paraugi

plkst. 18:00 Sv. Mise, pārdomas un adorācija

Sīkāka informācija: Valentina Špele (Mob. 26803147)

Sv. Jaunavas Marijas dzimšanas baznīcā Jēkabpilī

6. martā Džanna Beretta Molla un Pēteris Molla –
spēks kas nāk no mīlestības

10. aprīlī Dieva kalps Guljelmo Džakvinta –
upurēt lai ģimene kļūtu svēta

8. maijā Dievmāte Marija un Svētais Jāzeps –
svētuma paraugi

pl. 17:00 pārdomās un adorācija
pl. 18:00 sv. Mise - tikšanas ar jauniešiem

Sīkāka informācija: Baiba Stalidzāne (Mob. 29485001)