Tuvākie notikumi

Sv. Mises angļu valodā atsāksies svētdien 2014. gada 7. septembrī pl. 14:00

No 5. līdz 7. septembrim notiks formācijas kursi Viļānos.
Vadīs pr. Pr. Bernards Vagalis

Katru trešdienu pl.18:30 notiek jauniešu vakari – nāc un piedalies! Katrā tikšanās reizē gūstam jaunu mācību, lai augtu ticībā un svētumā. Visi jaunieši ir mīļi gaidīti.