Tuvākie notikumi

Pasākumi oktobrī

Jauniešu vakari novembrī

Vispasaules Svētdarīšanas diena Daugavpilī 31. oktobrī

Vispasaules Svētdarīšanas diena sv. Jēkaba katedrālē

Vispasaules Svētdarīšanas diena sv. Magdalēnas baznīcā Rīgā

Sv. Mises angļu valodā 14:00 kopš 7. septembra.

Katru trešdienu pl.18:30 notiek jauniešu vakari – nāc un piedalies! Katrā tikšanās reizē gūstam jaunu mācību, lai augtu ticībā un svētumā. Visi jaunieši ir mīļi gaidīti.