Tuvākie notikumi

Jauniešu vakari trešdienās 18:30 kustības prosanctitate centrā

7. oktobrī Sadraudzība. Ciemos Rīgas Garīgā semināra pirmā kursa studenti un viņu moderators.

14. oktobrī Vērtības. Radošā trešdiena ar Signi.

21. oktobrī Lūgšana. Svētā Mise. Celebrēs t. Tadeusz Cieslak SJ.

28. oktobrī Formācija. Sagatavosim savas sirdis, lai svinētu Vispārējo svētdarīšanas dienu.

Jaunākā galerija

Aglonā

No 10.- 15 augustam Aglonā - rekolekcijas un svētceļojums uz Bergali un Rušonu. Piedalījāmies Sv. Misē par slimajiem un ģimenēm. Paldies Pr. Bernardam Vaglim, kas vadija mūsu meditācijas.

No 13. augusta līdz 15 augustam evanģelizācija mūsu teltī. Mūsu telts durvis Aglonā vēra arī R.A.R.Z.I. un Kustība Par Dzīvību. Bija skaisti strādāt kopā un sludināt kopā. Aglonas bazilikā bija konsekrētajai dzīvei veltīta izstāde.

Vairāk kā 900 cilvēku piedalījās mūsu kopīgajā lūgšanā par aicinājumiem uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi! 15 augustā Aglonā mēs prezentējām grāmatu. Paldies visiem!

ProSanctitate lekcijas

Lekcijas Bolderājā katra mēneša trešajā ceturtdienā

Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā Bolderājā.

Katra mēneša trešajā ceturtdienā kopā lasīsim un pārdomāsim Žēlsirdības gadam veltīto pāvesta bullu.

15. oktobrī
19. novembrī
17. decembrī
21. janvārī
18. februārī
17. martā
21. aprīlī
19. maijā

17:30 adorācija
18:00 sv. Mise un pārdomas

Lekcijas Jēkabpilī katra mēneša pirmajā piektdienā

Sv. Jaunavas Marijas dzimšanas baznīcā Jēkabpilī

Katra mēneša pirmajā piektdienā kopā lasīsim un pārdomāsim Žēlsirdības gadam veltīto pāvesta bullu

2. oktobrī
6. novembrī
4. decembrī
5. februārī
4. martā
1. aprīlī
6. maijā

17:00 pārdomas un adorācija
18:00 sv. Mise un tikšanās ar jauniešiem