Jaunākā galerija


Vispasaules Svētdarīšanas Diena turpinājās arī Briseles Katedrālē. Mums bija arī divas relikvijas: Sv. Jānis XXIII un Sv. Jānis Pavils II.

Kustība Pro Sanctitate vadīja adorāciju, l'Abbe Jean Simonart sniedza meditāciju par svētumu. Bija arī trīs liecības par Sv. Jāni XXIII un Sv. Jāni Pavilu II.

Tuvākie notikumi

Jauniešu vakari novembrī

Sv. Mises angļu valodā 14:00 kopš 7. septembra.

Katru trešdienu pl.18:30 notiek jauniešu vakari – nāc un piedalies! Katrā tikšanās reizē gūstam jaunu mācību, lai augtu ticībā un svētumā. Visi jaunieši ir mīļi gaidīti.