Tuvākie notikumi

Sv. Mises angļu valodā 14:00 kopš 7. septembra.

Katru trešdienu pl.18:30 notiek jauniešu vakari – nāc un piedalies! Katrā tikšanās reizē gūstam jaunu mācību, lai augtu ticībā un svētumā. Visi jaunieši ir mīļi gaidīti.

Jaunākā galerija


Adventa laikā esam aicināti pārdomāt klusumā tāpat kā Marija darīja, kamēr gaidīja Jēzu.

Raugāmies uz Jēzu kas nāks. Viņš ir mūsu gaisma un prieks. Esam jau Trešajā Adventa Svētdienā - vienmēr esiet priecīgi! Jo Kungs ir tuvu!

Šodien ir arī Sv. Lūcija. Viņa ir svētā - viņa parāda mums Kristu Pasaules gaismu.

Apkārt mums ir tumsība - un arī gaisma, bet Jēzus ir prieka avots, gaismas avots.

Tāpat kā Marija kontemplēsim Kristu mūsu gaismu, klusumā.

Paldies Tēvam Algim!