Tuvākie notikumi

Pasākumi oktobrī

Vispasaules Svētdarīšanas diena sv. Jēkaba katedrālē

Vispasaules Svētdarīšanas diena sv. Magdalēnas baznīcā Rīgā

Sv. Mises angļu valodā 14:00 kopš 7. septembra.

Katru trešdienu pl.18:30 notiek jauniešu vakari – nāc un piedalies! Katrā tikšanās reizē gūstam jaunu mācību, lai augtu ticībā un svētumā. Visi jaunieši ir mīļi gaidīti.