2016.gada 8.aprīlī Pāvests publicēja jaunu apustulisko pamudinājumu "Amoris Laetitia", kas tapis pēc divām bīskapu sinodēm par ģimeni. Tas ir ļoti aktuāls dokuments, jo mūsdienās pastāv neviennozīmīgi uzskati par ģimeni un tai trūkst atbalsta sabiedrībā. Baznīca kā māte ir nomodā par saviem bērniem un zina, cik svarīga ir ģimenes loma Baznīcā. Šī iemesla dēļ caur šo dokumentu pāvests Francisks nostājas līdzās ikvienai ģimenei, katram saderināto pārim, kas gatavojas laulībām, un katrai ģimenei, kas piedzīvo grūtības, lai tie pilnībā spētu izdzīvot to, ko Dievs no mūžības ir paredzējis ģimenei. Dokumenta nozīmīgākie punkti (299, 300, 207, 211, 351) palīdz mums saprast šī dokumenta būtiskāko mācību. Pāvests mudina ikvienu bīskapu, priesteri un animatoru, kas veic ģimenes pastorāli, viņu darbā īstenot: (1) garu izšķiršanas procesu; (2) garīgo vadību; (3) pāru sirdsapziņas formēšanu. Pāvests mūs aicina būt žēlsirdīgiem. Patiesa žēlsirdības neizpaužas nedz bardzībā, nedz pielaidībā; tā modina uzticēšanos žēlastībai.

Pro Sanctitate kustībā mēs zinām, ka viens no fundamentāliem mūsu garīguma punktiem ir sirdsapziņas formācija.  Vēl jo vairāk mums tas jāīsteno šobrīd, kad pāvests savā dokumentā to uzsver kā būtisku aspektu laulību sagatavošanās procesā, pastāvīgā ģimeņu formācijā un darbā ar grūtībās nonākušām ģimenēm. Vēl viens svarīgs punkts ir seksuālā izglītība. Savā apustuliskajā darbībā mēs pievēršam uzmanību arī šim aspektam. Strādājot ar bērniem, pusaudžiem vai ģimenēm, padziļināsim formāciju šajā jomā. Esam aicināti uzmanīgi lasīt šo dokumentu, to meditēt, padarīt par savējo un augt patiesā izpratnē attiecībā uz garu izšķiršanu, garīgo vadību un sirdsapziņas formāciju.

Amoris Laetitia vairākās valodās pieejams šeit.

Tuvākie notikumi