Guglielmo Džakvinta, Kustības Pro Sanctitate dibinātājs, bija tik ļoti pārliecināts, ka katrs cilvēks ir aicināts uz svētumu, ka tas kļuva par viņa moto un dzīves mērķi. Vienīgi Dievs ir svēts, bet Viņš mūs aicina uz pilnību, uz pilnīgu mīlestību. „Ja mēs būsim īsti Dieva bērni, būsim svēti un vienoti savā starpā.” Kā piemērs – Trīsvienība!

Lai to dzīvotu viņš piedāvāja dažus veidus:

  • Balstoties uz Svētā Pētera teikto (1P2,12), viņš aicināja visus dzīvot kā brāļiem un māsām. Ja Dievs ir mūsu Tēvs, un mēs Viņa bērni, mēs esam brāļi savā starpā. Mums tikai vajag to atklāt un dzīvot savā ikdienā.
  • Redzēt otrā cilvēkā labo, ko neredzam uzreiz vai par kuru vispār nedomājām, bet ko Svētais Gars ir sējis viņā.
  • 1989. gadā Džakvinta vadīja meditāciju par Jonasa grāmatu. Viena no tām bija par universālo mīlestības garīgumu. Viņš teica: „Kad vētra sacēlās visi jūrnieki, kuri bija uz kuģa, sāka pievērsties katrs pie sava dieva. Kad cilvēks nokļūst grūtībās, un cilvēciskie līdzekļi vairāk nepalīdz, viņš dabiski meklē palīdzību „augšā”. Un katrs pievēršas pie Dieva, „katrs savā veidā” – jūrnieki lūdzas, kapteinis prasīja Jonasam lūgties: varbūt, ka Dievs mūs izglābs. Šeit atrodams garīguma sākums: ne vienmēr redzam Dieva klātbūtni dvēselēs, kuras šķiet tālu no Dieva. Tāpēc ir ļoti būtisks projekts ko Dievs ielicis mūsu sirdī – Vispārējās svētdarīšanas templis, t.i. vieta katram cilvēkam, kurš meklē kontaktu ar Dievu, ar Transcendentālu. Templis, ir vieta, kur varam lūgties, lai visi kļūst svēti, tā ir arī vieta, uz kurieni vēlamies aicināt ikvienu, ticīgo vai neticīgo, un varbūt ka no viņa sirds kāda lūgšana plūdīs nezināmam Dievam. Es šajā templī labi redzu 4 noteiktas vietas – 3 katrai no lielajām reliģijām un viena cilvēkiem, kuri nepazīt Dievu.’’

Neilgu laiku pirms aiziešanas pie Tēva, Džakvinta rakstīja: „Lai to īstenotu jūsu dzīvē ir nepieciešama tikai viena lieta: mīlēt, mīlēt, mīlēt.’’

Lai Dievs palīdz mums katram to dzīvot.

Liliane Bertrand Apustuliska Oblāte Pro Sanctitate

Ekumeniskā konference 2016-1124

Tuvākie notikumi