2017.g.18.februārī mūsu kustības centrā notika kustības vadības ziemas tikšanās. Tajās piedalījās Ņina Šukste (kustības direktore Latvijā un līdzstrādniece), Valentīna Špele (kustības sekretāre), Viktors Proščenko (kustības Daugavpils grupas vadītājs un sociālais animators), kā arī apustuliskās oblātes Liliane (administratore) un Rita (padome). Tā kā Viktors nevarēja būt sanāksmē personīgi, viņš piedalījās tajās ar Skypa palīdzību.

Kustības vadības sapulcē tika apspriestas kustības aktuālie jautājumi un problēmas – Latvijas sabiedrības garīguma krīze, kustības „Par Svētumu” garīgās harizmas saglabāšana un sludināšanas iespējas Latvijā, darbs ar kustības ģimenēm, bērniem un jauniešiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta pāvesta Franciska vēstījuma “Amoris laetitia” sludināšanas iespējām Latvijas sabiedrībai un baznīcai. Savā vēstījumā pāvests Francisks runā par mūsdienu ģimenēm baznīcā, problēmām tajās un to risināšanas iespējām. Sapulces beigās tika apspriestas kustības pasākumi pavasarī un vasarā: Ritas un Toma vizīte Latvijā maija beigās, ģimenes tikšanas un formācijas gada noslēgums jūnijā, vasaras iespējamas aktivitātes. Tā, kā kustība tagad gatavojas svinēt Dievmātes Marijas Paļāvības svētkus (pirms gavēņa pēdējā svētdienā), ka noslēguma lūgšana tika skaitīta Dievmātes Marijas Paļāvības novennas 2.dienas lūgšana.

Marija, Paļāvības Māte, lūdz par mums!

Ņina Šukste

Tuvākie notikumi