Šovakar, Sv. Jāzepa draudzē, Deģuskalnā notika III Jauniešu Krusta Ceļš. Pasākumu prganizēja vairākas kopienas: Karmela Ekleziālās kustības jaunieši, Chemin Neuf, Pro Sanctitate jaunieši, Samuēla grupa, Vidzemes katoļu jauniešu centrs, Rīgas Katoļu ģimnāzija. Kopā ar mums bija Pr. Ingmārs Zvirgzdiņš un Sv. Jāzepa Prāvests T. Staņislavs Pračaks OCD.

Paldies Sv. Jāzepa draudzes korim par muzikālo pavadījumu un karmelītu tēviem un sv. Jāzepa draudzei par uzņemšanu.

Paldies visiem

Jauniešu krusta ceļš 1. aprīlī

Tuvākie notikumi