Tieši uz Krusta Kristus mūs ir mīlējis
ar vislielāko mīlestību, citiem vārdiem sakot –
tieši uz Krusta Kristus ir īstenojis maksimuma dialektiku,
tieši Krusta pakājē Marija mūs ir mīlējusi ar vislielāko mīlestību,
tieši tur Marija ir īstenojusi savu mīlestības dialektiku.
Vasarsvētkos, Svētā Gara degošajā ugunī, gluži kā zieds,
uzplaukst Baznīcas rītdiena, cerība.
Marija dzīvo ar šo rītdienas cerības uguni!

Dieva kalps G. Džakvinta

Tuvākie notikumi