Esi sveicināta, Vissvētākā Jaunava Marija! Mūsu Kunga Māte!
Fatimas Rožukroņa Karaliene!
Tu esi svētīta starp sievietēm,
Tu esi Lieldienu gaismā tērptās Baznīcas tēls.
Tu esi savu ļaužu gods.
Tu triumfē pār ļaunā atstāto pēdu nospiedumiem!

Tēva žēlsirdīgās mīlestības pravietojums,
Dēla Labās Vēsts sludināšanas skolotāja,
Svētā Gara liesmojošās uguns zīme!
Šajā prieka un ciešanu ielejā
māci mums mūžīgās patiesības, ko Tēvs atklāj mazajiem!

Rādi mums sava sargājošā apmetņa spēku!
Lai Tava Bezvainīgā Sirds
ir grēcinieku patvērums
un ceļš, kas ved pie Dieva!

Ak, Fatimas Rožukroņa Jaunava!
Kopā ar brāļiem un māsām,
Ticībā, Cerībā un Mīlestībā,
Es uzticu sevi Tev! Kopā ar brāļiem un māsām
ar Tavu aizbildniecību, es veltu sevi Dievam!

Un, ļaujoties gaismai, kas plūst no Tavām rokām,
Es slavēšu Kungu mūžīgi mūžos!

Amen!

Tuvākie notikumi