Lūdzamies par draudzes svētumu un deju uzvedums "Dievs ir mīlestība"