Adventa laikā esam aicināti pārdomāt klusumā tāpat kā Marija darīja, kamēr gaidīja Jēzu.

Raugāmies uz Jēzu kas nāks. Viņš ir mūsu gaisma un prieks. Esam jau Trešajā Adventa Svētdienā - vienmēr esiet priecīgi! Jo Kungs ir tuvu!

Šodien ir arī Sv. Lūcija. Viņa ir svētā - viņa parāda mums Kristu Pasaules gaismu.

Apkārt mums ir tumsība - un arī gaisma, bet Jēzus ir prieka avots, gaismas avots.

Tāpat kā Marija kontemplēsim Kristu mūsu gaismu, klusumā.

Paldies Tēvam Algim!