Vispasaules Konsekrēto personu gada sākums ar Bīskapu J. Buli, Bīskapu V. Stulpinu, Bīskapu E. Pavloski un konsekrētām personām no Latvijas.