Jauniešu vakars kopā ar T. Eugeniju bija ļoti jauks! Paldies par dziļajām pārdomām saistībā ar tēmu Aicinājums būt par kristieti. T. Eugenijus ļoti labi paskaidroja par pirmdzimto grēku, lai arvien vairāk mēs iepazītu mūsu atpestīšanas noslēpumu. Dievs - logos - Vārds, kas kļuva miesa - Jēzus - šodien mūs atpestī no visa mūsu cilvēciskā vājuma. Protams, ar Kristības sakramentu, mēs jau esam atbrīvoti no pirmdzimtā grēka, bet joprojām paliek mūsu cilvēciskās tendences, un tāpēc esam aicināti ar sirds gudrību izvēlēties labumu nevis ļauno. Līdz nākamajai trešdienai turpināsim pārdomāt: Kad iesākās mana kristīgā dzīve? Ko man nozīmē šī kristīgā dzīve?