26. februarī Viļānu Katoļu draudze bija svētceļojumā Rīgā un ciemos.. arī pie mums!

Kopā ar prāvestu, Tēvu Rinaldu, lūdzāmies un pagodinājām Sv. Jāņa XXIII relikviju.

Lūdzamies par aicinājumiem un par visām konsekrētām personām.

Paldies visiem par jauko brīdi, un it īpaši par Tēva Rinalda iniciatīvu!