Aizvadītās nedēļas trešdienā, 18. martā, ProSanctitate kustības rīkotajā jauniešu vakarā ar savu liecību dalījās neviens cits, kā pati kustības priekšniece, Teresa Monagena (Teresa Monaghen) no ASV, kas Latvijā viesojās pirmo reizi.

Šīs tikšanās tēma bija dzīvesprieks. Tā kā tā notika Konsekrētās dzīves gada ietvaros, Terēsa usāka sarunu ar jauniešiem izklāstot, kā viņa atrada savu aicinājumu. Māsa stāstīja par dziļo neapmierinātību, ko izjutusis savā dzīvē, un par savu nespēju atrast gana lielu iepriecinājumu, lai no šīs sajūtas atbrīvotos. Tā tas turpinājies līdz brīdim, kad viņa iepazinusies ar Pro Sanctitāte kustību un sākusi piedalīties jauniešu vakaros, kuros radusi iespēju runāt par Dievu un to, cik liela nozīme ir katra cilvēk personīgajām attiecībām ar Jēzu. Pēc neilga laika Terēsa sajutusi aicinājumu veltīt savu dzīvi Dievam. Tā kā šis ir ļoti nozīmīgs lēmums, mamma viņai ietekusi aprunāties ar draudzes presteri. Tas māsai devis padomu, kuram viņa turpina sekot visu dzīvi, proti-apstājies, lūdzies, ieklausies klusumā un esi gatava saņemt Jēzus atbildi.

Jautāta, kādēļ izvēlējusies kļūt tieši par apustulisko oblāti, nevis pievienoties kādai citai kongregācijai, māsa Terēsa atzina, ka šī ir iespēja vispilnīgākajā veidā izdzīvot savu kristību un dzīvojot sabiedrībā, darot pat visikdienišķākās lietas vienībā ar Kristu rādīt citiem piemēru un palīdzēt īstenot kristību brīdī saņemto aicinājumu būt līdzdalīgiem Kristus priekā.

Vakara gaitā tika vairākkārt atkārtots citāts, kas visvairāk iespaidojis Terēsas kalpojumu: „Lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” (Jņ 15:11) Savu uzrunu māsa noslēdza ar atziņu, ka „būt par nožēlojamu, nelaimīgu kristieti ir pasaules lielākā pretruna”, kas varbūt šķiet nedaudz skarbi, bet tomēr ir patiesi. Jēzus nevēlas, lai kāds no mums būtu nelaimīgs vai darītu ko tādu, kas ir pretrunā ar mūsu būtību. Viņš vēlas, lai ikvienā mājotu patiess, džiļš prieks un apmierinātība, ko māsa Terēsa novēlēja atrast katram no mums.

Piektdien tika apmeklēti Kustības locekļi Daugavpilī, un svētdien notika tikšanās ar dažām ģimenēm.

Agita Smilga,
Kustība Pro Sanctitate