Pr. Kārlis Miķelsons svinēja Sv. Misi un pastāstīja mums par Pāvesta vizīti Latvijā. Mēs lūdzāmies kopā un priecājamies par Pāvesta Franciska vizīti mūsu zemē.