2013. gada 6. oktobris - Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! Jo Tas Kungs ir liels Dievs (Ps 95, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pārdomāt par savu ticību un dāvanām, ko deva mums Dievs. Mēs esam aicināti atdzīvināt tos un izmantot savā kalpojumā ar cilvēkiem, nevis paslēpt un turēt tikai sev.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Radītājs, apžēlojies par mums.
Kristu, patiesā dzīvība, apžēlojies par mums.
Kungs, ticības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Hab 1,2-3; 2, 2-4)

Ko atbild mums Dievs uz kliedzienu par taisnīgo pasauli un atmaksu? Vienmēr tāpat, kā pravietim Habakukam: ja dvēsele būs uzpūtīga – nenomierināsies, taisnais dzīvo savas ticības dēļ.

Psalms 95 (94)

II lasījums (2 Tim 1, 6-8.13-14)

Apustulis Pāvels saka, ka nevajag baidīties izmantot dāvanas, ko Dievs ir devis, un tos censties atdzīvināt. Vispār nevajag baidīties, jo bailes stindzina, jo vairāk – bailes pazaudēt pašu dāvanu. Ja kaut ko cieši turēt savās dūrēs, to nevarēs izmantot…

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 17, 5-10)

Šodien mēs lasām stāstu par noslēpumaino dialogu par ticību starp Kungu un Viņa mācekļiem. Tie lūdz „pavairot” viņu ticību vairakkārt nekā citiem cilvēkiem. Kristus saka, ka nav svarīgs ticības „daudzums”. Pat ticība kā sinepju graudiņš pārveido pasauli. Cilvēkam nav jāgaida balva par to, ko viņam jādara.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, svēti visus un glāb tos, kas ir tuvi Tavai Vissvētākajai Sirdij, Tavai Vissvētākajai Mātei, jo viņi ir nabagi, jo viņi ir slimi, jo tiem ir auksti un gribās ēst, jo viņi ar skumjām savas miesas atsaites nolemti, ar savas sirds rūgtām bēdām nolemti, ar dvēseles rūgtām skumjām nolemti; glāb visus, kas vēlās ticēt, vēlās lūgties, vēlās mīlēt … un tos, kas pavisam tālu no Tevis: grēciniekus, pagānus un Tavas Baznīcas ienaidniekus.

Mises noslēgums un vadlīnija

Padziļini savu ticību, šodien lasot Svētos Rakstus kaut vienu nodaļu!