2013. gada 13. oktobris - Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus! (Ps 98, 2-3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt pilnīgi uzticīgiem un pazemīgiem Dieva gribai, un izturīgiem ticībā jebkuros pārbaudījumos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas nāk tiesāt zemi, apžēlojies par mums.
Kristu, nenosauktais brīnums, apžēlojies par mums.
Kungs, kas dara brīnumus, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Ķēn 5, 14-17)

Pirmajā lasījuma mēs lasām par vienu cilvēku Naamanu, kas bija slims un pēc pravieša lūguma ienirst septiņas reizes Jordānas upē. To viņš dara bez pilnīgas uzticības un pazemības. Bet Kungs darbojas un dāvā viņam pilnīgo dziedināšanu, un tad šis cilvēks pieņem savā sirdī Dievu, kas ir žēlīgs un glābj tos, kas vēršas pie Viņa.

Psalms 98 (97)

II lasījums (2 Tim 2, 8-13)

Apustulis aicina mūs būt izturīgiem jebkuru pārbaudījumu priekšā, jo atteikšanās no Jēzu ir tā sekas, ko viņš sauc par ikdienišķo darbu saistīšanu. Mēs baidāmies no nezināšanām, sāpēm, mūsu neatlaidības iespējamajām sekām pret radiem un tuviem. Pāvels nedod receptes, kā turēties pretī atteikšanās kārdinājumam, viņš vienkārši aicina mūs vienmēr atcerēties to, ka neskatoties uz mūsu neuzticību, Dievs vienmēr uzticīgs, vienmēr par mums.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 17, 11-19)

Šodien mēs lasām par spitālīgo samarieti, kas atgriezās pateikties Kungam par dziedināšanu. Kristus saka, ka ticība viņu izglāba. Tā ne tikai deva iespēju izdziedināties, bet patiešām izglābāt. Dievs pārstāja būt par tālo un neredzamo spēku, kas dažreiz palīdz cilvēkiem, šī samarieša dēļ. Viņš kļuva par To, Kas dzirdēja samarieša lūgšanu. Atšķirībā no pārējiem, viņam notiekošais kļuva par personīgo tikšanu ar Dievu, seja pret seju. Tas arī ir glābjoša ticība, kuru Kungs ieraudzīja viņā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dāvā manai dvēselei klusumu, lai nekas nesatrauktu mani, vēršoties pie Tevis. Sūti man Savu Garu, lai Viņš mācītu man lūgšanas vārdus un dāvātu man lūgšanas slāpes un lūgšanas mīlestību.

Es pateicos Tev par Tavas pazīšanas žēlastību, par iespēju vērsties pie Tevis, par Tavu nemitīgo klātbūtni, vadību un aizsardzību. Par mīlestību, kurā Tu atdevi Savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai dāvātu katram cilvēkam Dieva bērna brīvību. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūdzaties par slimajiem un cietajiem, lai Dievs dāvā viņiem un spēku, lai pārvarēt ciešanas, un arī veselību, ja tādā ir Viņa griba.