2013. gada 27. oktobris - Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj. (Ps 34, 19-20)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt godīgiem, ar skaidru sirdi, un kalpot Dievam, aicināt cilvēkus uz atgriešanām, neskatoties uz grūtībām.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, taisnīgais tiesnesis, apžēlojies par mums.
Kristu, mana elpa un dzīve, apžēlojies par mums.
Kungs, kas ir labs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sīr 35. 15b-17.20-21)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka tas. Kas kalpo Dievam, tiks pieņemts ar labvēlību un tā lūgšana sasniegs debesīs. Kungs ir taisnprātīgs un žēlsirdīgs: negodīgu tuvāko cilvēku apspiedēju atraidīs, bet apspiesto praviešu asaras dzirdēs un darīs savu taisnīgo tiesu.

Psalms 34 (33)

II lasījums (2 Tim 4, 6-8. 16-18)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mums saka, ka Kungs mums dod spēku un aizsarga, kad mēs pildām Dieva gribu. Un kaut visi ir atstājuši, Viņš nekad tevi nepametīs, izraus no katra ļauna darba un izglābs Savā valstībā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 18, 9-14)

Šodien Kungs mūs aicina saprast, ka viena taisnprātīguma nav pietiekami. Kas tieši pietrūkst farizejam? Pirmkārt, viņam pietrūka skaidras sirds vai gara nabadzības. Otrkārt, viņam pietrūka nožēlošanas. Bet nožēlojums tas nav tikai sava grēcīguma apziņa vai lūgums par piedošanu. Tas ir kaut kas vairāk, kaut kas, kas savieno mūs viens ar otru. Jo cita cilvēka grēkus mēs redzam labāk un sava grēcīguma apziņa mīkstina mūsu sirdi. Nožēlošana nav tikai lūgums Dievam atvieglot tiesu par mani, bet žēlastība pret tuvākajiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans Tēvs, uzticu sevi Tev, un dari ar mani visu, ko Tu gribi. Es būšu pateicīgs par visu, ko Tu izdarīsi ar mani. Pie visa esmu gatavs, visu pieņemšu, lai tikai piepildās tava griba manī, kā arī citās Tavas radībās, neko vairs nevēlos, ak, Kungs. Tavā rokās es nolieku savu dvēseli. Atdodu to Tev, mans Kungs, ar visu manas sirds mīlestību, jo es Tevi mīlu, un šī mīlestība mudina mani atdot sevi Tev, ielikt sevi Tavās rokās, nespriežot, ar pilnīgo uzticību, jo Tu esi mans Tēvs. Āmen. (sv. Šarls de Fuko)

Mises noslēgums un vadlīnija

Neesiet kā farizeji, neskatieties uz katra cilvēka grēkiem, esiet žēlsirdīgie un piedodiet viņiem!