2013. gada 25. augusts - Parastā liturģiskā laika 21.svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija: Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi. (Ps 117, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atteikties no sava pagānisma un pilnībā paļauties uz Dieva gribu.

2013. gada 11. augusts - Parastā liturģiskā laika 19. svētdiena, Psaltērija XIX nedēļa

Vadlīnija: Lai To Kungu bīstas visa pasaule, Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji! Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās. (Ps 33, 8-9)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina laicīgi nožēlot savus grēkus, nevis to atstāt uz nāves brīdi, un vienmēr izpildīt dievišķos likumus.

Vadlīnija: Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. (Ps 145, 10)

Ievads: Šodien mēs svinam apustuļa svētā Bartolomeja svētkus. Svētais Bartolomejs ir viens no Kristus izraudzītajiem apustuļiem. Viņš apliecināja savu ticību mocekļa nāvē — Bartolomeja mocītāji viņam dzīvam novilka ādu. Apustuļa izmocītajai miesai miera vieta ir dota Romā, kur ir uzcelta baznīca viņa godam. Šīsdienas liturģija mūs aicina godināt Dievu un sludināt Viņa godību citām tautām.

Vadlīnija: Debesis sludina Viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz Viņa godību. (Ps 97, 6)

Ievads: Ar Kristus Pārveidošanās svētku atzīmēšanu baznīca svinīgi atzīst un slavina Dievības un cilvēcības savienojumu Kristus personā. Lai atbalstītu ticību savos mācekļos, kad tie redzēs Viņa ciešanas, Jēzus Kristus parādīja viņiem Savu dievišķo slavu.

2013. gada 18. augusts - Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija: Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. (Ps 40, 6)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina uz garīgo cīņu, pacietību ciešanās un atzīt Jēzu par savu Pestītāju.

2013. gada 4. augusts - Parastā liturģiskā laika 18.svētdiena, Psaltērija XIIIV nedēļa

Vadlīnija: Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem! Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī! (Ps 90, 16-17)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina padomāt, kas ir svarīgs mūsu dzīvē un aicimna attiekties no visa lieka, kas traucē mūsu attiecībām ar Dievu.

Vadlīnija: Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. (Ps 45, 3)

Ievads: Šodien mēs svinam Debesīs uzņemšanas noslēpumu. Nobeiguma posmu uz zemes, Pestītāja Māte, brīva no Iedzimtā grēka, ir ievesta godībā ar miesu un dvēseli tuvu savam Dēlam debesīs.