2013.gada 30.jūnijs - Parastā liturģiskā laika 13.svētdiena, Psaltērija XIII nedēļa

Vadlīnija: Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. (Ps 16, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt brīviem un atbildīgiem par savu rīcību un solījumiem Dieva priekšā.

2013.gada 16.jūnijs - Parastā liturģiskā laika 11.svētdiena, Psaltērija XI nedēļa.

Vadlīnija: Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! (Ps 32, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina padomāt par saviem ļauniem nodarījumiem un ļaunuma sekām. Dažreiz Dievs par tiem var sodīt ne tikai mūs, bet arī tuvus cilvēkus.

2013.gada 29.jūnijs, Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, svētki

Vadlīnija: Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

Ievads: Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem katoliskajā Baznīcā. Šie svētki atgādina par mūsu ticības pamatpatiesībām, un, ja mēs tiešām gribam apzināties, kas mēs esam un kam ticam, tad noteikti centīsimies atrast iespēju vienoties ar visu Baznīcu Kristus Euharistiskajā mielastā. Šī diena mudina ikvienu no mums vispirms ieskatīties sevī, lai pārliecinātos, vai es pats esmu Baznīcas klēpī saskaņā ar sirdi, nevis tikai saskaņā ar miesu, kā arī lūgties un sludināt Evaņģēliju ar visu savu dzīvi, lai ikviens cilvēks varētu pievienoties Kristus Baznīcai un sasniegt mūžīgo laimi.

2013. gada 9.jūnijs - Parastā liturģiskā laika 10.svētdiena, Psaltērija X nedēļa.

Vadlīnija: Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, Tu spēcīgi nostiprināji manu kalna cietoksni, bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos. (Ps 30, 8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina veidot personisko pieredzi attiecībās ar Kristu, uzticēties Kungam un vienmēr izvēlēties pareizi.

Vadlīnija: Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.

Ievads: Šodien mēs svinam svēta Jāņa Kristītāja svētkus un liturģija mūs aicina lūgt no Dieva garīga prieka žēlastību, lai varētu sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai otrreiz.

2013. gada 7. jūnijs Vissvētākās Jēzus Sirds svētki - pasaules lūgšanu diena par priesteru svēttapšanu

Vadlīnija: Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana! (Jes 12, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija atgādina mums par mūsu attiecību ar Dievu svarīgumu. Uz kā balstās mūsu attiecības ar Viņu? Cilvēka taisnīgums, Dieva mīlestība vai grēku nožēla?

2013.gada 23.jūnijs - Parastā liturģiskā laika 12.svētdiena, Psaltērija XII nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzījies pēc Tevis Tavā svētnīcā, lai redzētu Tavu spēku un Tavu godību, jo Tava žēlastība ir labāka par dzīvību. (Ps 63, 2-4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina nožēlot grēkus, attīrīties no tiem un atjaunot attiecības ar Dievu, lai Viņš varētu mūs piepildīt ar Savu mīlestību un žēlsirdību.

2013. gada 2.jūnijs - Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki, svētki

Vadlīnija: Ņemiet, tā ir mana miesa. Tās ir manas Jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas. (Mk 14, 22.24)

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina katru kristieti padziļināt ticību Euharistijas noslēpumā, lai dzīvotu nemitīgā komūnijā ar Jēzu un būt par Viņa vērtīgo liecinieku.