Parastā liturģiskā laika 16. svētdiena, Psaltērija XVI nedēļa

Vadlīnija: Atjauno mūs atkal, Tu Dievs, mūsu palīgs, remdē Savas dusmas pret mums! (Ps 85,5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt modriem, palikt nomodā un vienmēr gataviem cīnīties ar ļauno garu, ar kārdinājumiem un grēkiem. Kungs stiprinās mūsu ticību un dāvinās žēlastības dāvanas, lai mēs izpildītu Viņa gribu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Tēvs, apžēlojies par mums.
Kristu, mans gans, apžēlojies par mums.
Kungs, mans mierinātājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 23, 1-6)

Vārds, kas nāk no Dieva ir visdārgākais, kas ir cilvēkam: tas viņam atklāj viņas dzīves dziļo jēgu, atklāj Dievu cilvēkiem. Bez Vārda pasaule iegrimst savu vārdu banalitātē un bezjēdzībā.

Psalms 23

II lasījums (Ef 2, 13-18)

Otrajā lasījumā mēs lasām, ka Kristus Dzimšana, ciešanas, nāve un Augšāmcelšana katram cilvēkam dod iespēju pilnīgi attīrīties tā, kā grēkam nebūs nekādas varas par cilvēku. Bet ne tikai ir vajadzīga attīrīšana no grēkiem, bet arī jauna garīgas dzīves kvalitāte, attiecības ar Dievu, ar Kristu un ar citiem cilvēkiem. Tieši Pestītāja krusta nāve un Viņa augšāmcelšanās katram meklētajam atklāj ceļu uz Valstību.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 6, 30-34)

Šajā fragmentā mēs redzam apbrīnojamu Jēzus cilvēcību. Būdams par cilvēku, Viņš labi saprata, ka cilvēkiem ir vajadzīga atpūta, Evaņģēlijā var sastapt tādus momentus, kad Jēzus aizej uz kalniem, lai palūgtos un pabūt kopā ar Tēvu. Tāpēc Viņš palaiž savus mācekļus uz kluso vietu, kur viņi varētu atpūsties no cilvēkiem, kuru ir ļoti daudz, un apustuļiem pat nav laika paēst. Mācekļi aiziet, bet cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, paliec. Kungs apžēlojas un Pats paliek kopā ar viņiem. Kad spēki mūs pamet un mēs saprotam, ka ir vajadzīga atpūta un vientulība, ir tik bailīgi atstāt tos, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība un iespēja pabūt kopā ar Tēvu. Un ja mēs izlemjam atpūsties, tad Kungs stājas mūsu vietā un atrisina tos problēmas, uz kuriem mums jau trūkst spēka.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Runā, mana dvēsele, tikai ar savu Kungu! Un Viņš kļūs par Tavu Mācītāju un Mierinātāju! Un vedīs Viņš tevi pa Patiesības un Taisnības ceļiem! Un atklās Tev Savus noslēpumus, un tu kļūsi gudra. Vēlies, mana dvēsele, tikai izpildīt Tava Dieva gribu! Un izpildīs Viņš visus tavas tīrās vēlēšanās! Un pildot Viņa Gribu, kļūsi tikumīga!

Mises noslēgums un vadlīnija

Pieņemiet Jēzu savā sirdī un nesiet Viņa Gaismu citiem cilvēkiem!