2013. gada 25. augusts

2013. gada 25. augusts - Parastā liturģiskā laika 21.svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija: Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi. (Ps 117, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atteikties no sava pagānisma un pilnībā paļauties uz Dieva gribu.

Lasīt tālāk ...

2013. gada 24. augusts - Apustulis svētais Bartolomejs, svētki

Vadlīnija: Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. (Ps 145, 10)

Ievads: Šodien mēs svinam apustuļa svētā Bartolomeja svētkus. Svētais Bartolomejs ir viens no Kristus izraudzītajiem apustuļiem. Viņš apliecināja savu ticību mocekļa nāvē — Bartolomeja mocītāji viņam dzīvam novilka ādu. Apustuļa izmocītajai miesai miera vieta ir dota Romā, kur ir uzcelta baznīca viņa godam. Šīsdienas liturģija mūs aicina godināt Dievu un sludināt Viņa godību citām tautām.

Lasīt tālāk ...

2013. gada 18. augusts

2013. gada 18. augusts - Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija: Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. (Ps 40, 6)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina uz garīgo cīņu, pacietību ciešanās un atzīt Jēzu par savu Pestītāju.

Lasīt tālāk ...

2013. gada 11. augusts

2013. gada 11. augusts - Parastā liturģiskā laika 19. svētdiena, Psaltērija XIX nedēļa

Vadlīnija: Lai To Kungu bīstas visa pasaule, Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji! Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās. (Ps 33, 8-9)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina laicīgi nožēlot savus grēkus, nevis to atstāt uz nāves brīdi, un vienmēr izpildīt dievišķos likumus.

Lasīt tālāk ...