2013. gada 27. decembris - Sv. apustulis un evaņģēlists Jānis, svētki

Vadlīnija: Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas. (Ps 97, 10)

Ievads: Apustulis Jānis tika paaicināts sekot Kristum, kad viņš ar savu brāli Jēkabu tēva Zebedeja laivā lāpīja tīklus. Abi tūdaļ visu pameta un sekoja Kungam. Apustulis Jānis bija liecinieks Kristus pārtapšanai Tabora kalnā, Viņa agonijai un krustā sišanai. Lieldienu rītā viņš bija pirmais no apustuļiem, kurā dzima ticība, ka Kristus ir augšāmcēlies.

Krusta pakājē Kristus novēlēja apustuli Jāni savai Mātei, sacīdams: "Sieviete, lūk, tavs dēls," un Jānim Viņš sacīja: "Lūk, tava Māte," tādējādi simboliski veltot visu cilvēci Vissvētākās Jaunavas Marijas Mātes mīlestībai.

Apustuļa Jāņa personīgās liecības atstātas Jāņa Evaņģēlijā, vēstulēs un Atklāsmes grāmatā.

Lasīt tālāk ...

2013. gada 25. decembris - Ziemassvētki – Kristus piedzimšana, lieli svētki

Vadlīnija: Kungs, mēs nākam pie tevis, lai mūsu darbos atmirdzētu ticība, kas staro mūsu dvēselē.

Ievads: Šodien mēs svinam lielus svētkus – Kristus piedzimšanu. Šodien mēs esam pulcējušies, lai dzirdētu Vārdu, kas kļuvis cilvēks. Un, lūk, Dievs ir sagatavojis kaut ko vēl lielāku: šodien mēs varam ne vien dzirdēt, bet arī redzēt Dieva Vārdu. Kungs, Tavs Vārds ir uzticams un paļāvības vērts. Nonācis tādā klusuma dziļumā no Tava karaliskā mājokļa augstumiem, Tavs Vārds mūs šobrīd vislabāk uzruna tieši ar savu klusumu.

Lasīt tālāk ...

2013. gada 26. decembris - Sv. Stefans, Pirmais Baznīcas moceklis

Vadlīnija: "Kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts."

Ievads: Svētais Stefans (1.gs.) piederēja vienai no pirmajām Jeruzalemes kristiešu draudzēm apustuļu laikā. Mācekļu skaitam pieaugot, septiņi no viņu vidus ar roku uzlikšanu tika apustuļu iesvētīti par diakoniem, lai palīdzētu sludināšanā, kalpošanā un žēlsirdības darbos. Starp šiem diakoniem bija arī Stefans. Viņš ir pirmais, kas apliecināja savu ticību Kungam Jēzum Kristum, pieņemot mocekļa nāvi ap 33.gadu. Dieva spēka stiprināts, Stefans nāves brīdī lūdzās par saviem slepkavām: "Kungs, neieskaiti viņiem šo grēku!"

Lasīt tālāk ...

2013. gada 22. decembris

Adventa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kungs, esi mūsu godības karalis, Tev pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo.

Ievads: Šodienas sv. Mises liturģija mūs aicina sagatavoties Dieva atnākšanai, attīrīt savas sirdis un dvēseles, lai cienīgi sagaidītu Dieva atnākšanu šajā pasaulē.

Lasīt tālāk ...