2015. gada 25. janvāris

Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos! Sirds skaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs! (Ps 25, 20-21)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina vairāk darīt labus darbus, kad mēs vairojam labestību, Dievs vada mūsu dzīvi.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 18. janvāris

Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

(Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību No 18. līdz 25. janvārim,
tēma: Jēzus sacīja viņai: ‘Dod man dzert!’ Jn 4,7)

Vadlīnija: Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. (Ps 40, 2-3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties par mieru pasaulē un mūsu sirdīs.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 4. janvāris

2. svētdiena pēc Ziemassvētkiem, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. (Ps 40, 2-3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties par mieru pasaulē un mūsu sirdīs.

Lasīt tālāk ...