2015. gada 29. martā - Pūpolsvētdiena, lieli svētki

Vadlīnija: Hosanna Dāvidam dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Hosanna visaugstākās debesīs! (Mt 21,9)

Ievads: Šodienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva tādu pazemību, uzticību un paklausību, kāda bija Kristum, lai mēs varētu līdzināties Kristum un būt līdzdalīgi arī Debesu valstībā.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 19. martā - Svētā Jāzepa svētki, lieli svētki

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 22. martā

Gavēņa 5. svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina dzīvot pēc Dieva Dēla mīlestības parauga, kas iemīlēja pasauli un atdeva Sevi uz nāvi.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 15. martā

Gavēņa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kristus pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. (Fil 2,8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs mudina atgriezties, izvēlēties kristīgo askēzi, atmetot garīgo kūtrumu. Aicina nožēlot grēkus, būt pazemīgiem un paklausīgiem.

Lasīt tālāk ...