2015. gada 29. jūnijs - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, svētki

Vadlīnija: Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

Ievads: Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem katoliskajā Baznīcā. Šie svētki atgādina par mūsu ticības pamat patiesībām. Šī diena mudina ikvienu no mums vispirms ieskatīties sevī, lai pārliecinātos, vai es pats esmu Baznīcas klēpī saskaņā ar sirdi, nevis tikai saskaņā ar miesu, kā arī lūgties un sludināt Evaņģēliju ar visu savu dzīvi, lai ikviens cilvēks varētu pievienoties Kristus Baznīcai un sasniegt mūžīgo laimi.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 28. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 13. svētdiena, Psaltērija XIII nedēļa

Vadlīnija: Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos. (Ps 30, 8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pārdomāt savu ticību. Vai mūsu ticība ir stipra vai vāja, vai mēs pilnīgi paļaujamies uz Dieva vārdiem, vai arī šaubāmies grūtībās? Kungs, stiprini mūsu vāju ticību, lai mēs varētu Tev kalpot un sludināt citiem par Tavu Mīlestību un Žēlsirdību!

Lasīt tālāk ...

2015. gada 21. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 12. svētdiena, Psaltērija XII nedēļa

Vadlīnija: Tie tad piesauca To Kungu savās bēdās, un Viņš izglāba viņus no viņu bailēm un izveda viņus no tumsas un nāves ēnas. (Ps 107, 13-14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina veidot attiecības ar Dievu, ar Viņu runāt un uzticēt Viņam savu nākotni.

Lasīt tālāk ...

2011. gada 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja svētki

Vadlīnija: Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi.

Ievads: Šodien mēs svinam svēta Jāņa Kristītāja svētkus un liturģija mūs aicina lūgt no Dieva garīga prieka žēlastību, lai varētu sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai otrreiz.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 14. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 11. svētdiena, Psaltērija XI nedēļa

Vadlīnija: Jo Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis ar Savu darbu, es gavilēju par to, ko Tava roka dara. (Ps 92,5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina uzticēt savu tagadni un nākotni, savu dzīvi, Dievam un dalīties ar visiem cilvēkiem ar savu ticību, mīlestību un prieku.

Lasīt tālāk ...