2015. gada 25. oktobris

Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija XXX nedēļa

Vadlīnija: Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus! Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem! (Ps 105, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iemīlēt Dieva baušļus un tos izpildīt, lai mēs varētu iemantot Debesu valstību.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 18. oktobris

Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena, Psaltērija XXIX nedēļa

Vadlīnija: Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību, lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. (Ps 33, 18-19)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un ar tīro sirdi kalpot Viņam.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 4. oktobris

Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena, Psaltērija XXVII nedēļa

 

Vadlīnija: Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! (Ps 128, 1)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pateikties Dievam par Viņa bezgalīgo žēlsirdību un palīdzību.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 11. oktobris

Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija XXVIII nedēļa

Vadlīnija: Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! (Ps 90, 13-14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina vienmēr darīt labus darbus, jo caur tiem Dievs mums dāvā Savu žēlastību.

Lasīt tālāk ...