2014. gada 27. decembris - Svētā ģimene, lieli svētki

Vadlīnija: Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas! Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas To Kungu. (Ps 128, 1-4)

Ievads: Šodien mēs svinam Svētas Ģimenes svētkus, tāpēc pārdomāsim gan to, ka pats Jēzus, Dieva Dēls, ir izvēlējies ģimeni ka ceļu ienākšanai šajā pasaule, gan to cik svarīga ģimene ir tieši tagad, tieši šeit, un tieši tur kur mēs esam, katrs sava ģimene.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 25. decembris - Ziemassvētki - Kristus piedzimšana, lieli svētki

Vadlīnija: Kristus dzimšanas svētkus, svinēsim ar atvērtām sirdīm un ieklausīsimies, ko mums Dievs vēlas pateikt par sava Dēla atnākšanu šajā pasaulē un ko mums katram personīgi nozīmē Kristus piedzimšana.

Ievads: Svētki ir doti, lai mēs varētu priecāties par tiem, kuru dēļ mums ir šie svētki, šajā gadījumā Jēzus Kristus dzimšanas diena un Jēzus priecāsies sagādīt ikvienu atvētu varbūt netīk atvērtu sirdi, jo Jēzus zina, kas tavā sirsniņā notiek un viņš ir tas, kurš gaida, bet Tev tikai jāatbild, lai Kristus piedzimšanas svētki pavadītu ikvienu tavu dzīves dienu. Šis dienas liturģija mūs aicina iepazīt Jēzu, jo Viņš ir redzamā persona, lai iepazītu Dievu.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 13. decembris

Adventa 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!. (Jes 12, 4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina no visas sirds pateikties Kungam par visiem labumiem, ko Viņš dāvāja mums, un arī aicina nebaidīties izteikt savus lūgumus Dievam

Lasīt tālāk ...

2015. gada 20. decembris

Adventa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena! (Jes 45, 22)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un kļūt par Viņas valstības dalībnieku.

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

  1. 2015. gada 6. decembris