Liturģija martam 2016

2016. gada 27. martā - Lieldienas, lieli svētki

Vadlīnija: Tu esi ap mani , un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 20. martā - Pūpolsvētdiena, svētki

Vadlīnija: Ozanna Dāvidam dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozanna visaugstākās debesīs! (Mt 21,9)

Ievads: Šodienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva tādu pazemību, uzticību un paklausību, kāda bija Kristum, lai mēs varētu līdzināties Kristum un būt līdzdalīgi arī Debesu valstībā.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 19. martā - Svētā Jāzepa svētki, lieli svētki

19. martā pl. 15.00 notiks Pateicības Sv. Mise par 20 gadu pastāvēšanu Latvijā un 10 gadu centrā Mater Amabilis inaugurāciju Rīgā.

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 13. martā

Gavēņa 5. svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Jēzus pie krusta nomira pār mūsu grēkiem, Viņš nomira mūsu vietā.

Ievads: Gavēņa laika 5.svētdienā Svētās Mises liturģijā mēs domājam par grēku. Par to, ko Kungs ir paņēmis uz sevi, lai dāvātu mums mūžīgo dzīvi. Aizdomāsimies par to, kāds ir grēka smagums mūsu ikdienā, kā tas mūs nospiež. Atbrīvosimies no grēka. Smelsimies spēku no Euharistijas un gaidīsim Kunga Augšāmcelšanos.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 6. martā

Gavēņa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus. Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām. (Ps 34, 17-18)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina novērsties no ļauna un darīt tikai labu! Meklējiet mieru un dzenieties pēc tā!

Lasīt tālāk ...