Liturģija aprīlim 2016

2016. gada 25. aprīlī, sv. Evanģēlists Marks, svētki

Vadlīnija: Pasaulē bija cilvēks, kas atdeva visu Jēzus dēļ - evaņģēlists Marks. Vai mēs varam to katrs izdarīt ar savu dzīvi? Lai Dievs apgaismo un parāda, kā to labāk izdarīt!

Ievads: Svēto Marku godina kā Aleksandrijas Baznīcas dibinātāju. Ir zināms, ka viņš bija Aleksandrijas bīskaps un turpat arī mira mocekļa nāvē 68. gadā. Svētā Marka relikvijas atrodas viņa godam celtajā bazilikā Venēcijā.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 17. aprīlī, 4. Lieldienu svētdiena

Vispasaules lūgšana par aicinājumiem,  Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! (Ps 100, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atvērt savas sirdīs Dieva Vārdam un būt kopā ar Kristu.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 3. aprīlī, 2. Lieldienu svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki

Vadlīnija: Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas Kungs ir ar mani, lai man palīdzētu; tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. (Ps 118, 6-7)

Ievads: Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.

Lasīt tālāk ...