Liturģija jūnijam 2016

2016. gada 29. jūnijs - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, svētki

Vadlīnija: Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

Ievads: Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem katoliskajā Baznīcā. Šie svētki atgādina par mūsu ticības pamatpatiesībām. Šī diena mudina ikvienu no mums vispirms ieskatīties sevī, lai pārliecinātos, vai es pats esmu Baznīcas klēpī saskaņā ar sirdi, nevis tikai saskaņā ar miesu, kā arī lūgties un sludināt Evaņģēliju ar visu savu dzīvi, lai ikviens cilvēks varētu pievienoties Kristus Baznīcai un sasniegt mūžīgo laimi.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 26. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 13. svētdiena, Psaltērija XIII nedēļa

Vadlīnija: Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. (Ps 16, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt brīviem un atbildīgiem par savu rīcību un solījumiem Dieva priekšā.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja svētki

Vadlīnija: Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi.

Ievads: Šodien mēs svinam svēta Jāņa Kristītāja svētkus un liturģija mūs aicina lūgt no Dieva garīga prieka žēlastību, lai varētu sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai otrreiz.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 19. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 12. svētdiena, Psaltērija XII nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele. (Ps 63, 2-4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina nožēlot grēkus, attīrīties no tiem un atjaunot attiecības ar Dievu, lai Viņš varētu mūs piepildīt ar Savu mīlestību un žēlsirdību.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 12. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 11.svētdiena, Psaltērija XI nedēļa

Vadlīnija: Svētīgs, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! (Ps 32, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina padomāt par saviem ļauniem nodarījumiem un ļaunuma sekām. Dažreiz Dievs par tiem var sodīt ne tikai mūs, bet arī tuvus cilvēkus.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 5. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 10. svētdiena, Psaltērija X nedēļa

Vadlīnija: Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, (..) bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos. (Ps 30, 8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina veidot personisko pieredzi attiecībās ar Kristu, uzticēties Kungam un vienmēr izvēlēties pareizi.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 3. jūnijs - Vissvētākās Jēzus Sirds svētki

Vadlīnija: Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. (Jes 12, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija atgādina mums par mūsu attiecību ar Dievu svarīgumu. Uz kā balstās mūsu attiecības ar Viņu? Cilvēka taisnīgums, Dieva mīlestība vai grēku nožēla?

Lasīt tālāk ...