Guljelmo Džakvinta, „Pro Sanctitate Kustības garīgums”, Edizioni Pro Sanctitate, 2007, 95.lpp.

Cena Ls 1.50

“Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs!” (Mt 5,48) Uz šiem Jēzus vārdiem īpaši atsaucas Vatikāna II koncils, kas mūsu laikmetam vēlas atklāt Baznīcas patieso skaistumu. Dogmatiskās konstitūcijas Lumen gentium 5. nodaļā Koncila tēvi visus ticīgos mudina uz svētumu, lai piepildītos Jēzus mīlestības iecere un atklātos Baznīcas patiesā identitāte, kas diemžēl pārāk bieži ir aizklāta gan pašu ticīgo dēļ, gan arī daudzo aizspriedumu un pat dezinformācijas dēļ.

Saskaņā ar Kristus mācību, ko no jauna izklāsta Koncils, Pro Sanctitate kustības dibinātājs bīskaps Guljelmo Džakvinta dziļi apzinājās, cik aicinājums uz svētumu ir būtisks mūsu laikmetam, un pats pielika visas pūles, lai palīdzētu ticīgajiem šo aicinājumu atklāt, izprast un izdzīvot.

Šeit tagad arī latviešu lasītāju uzmanībai piedāvātajos tekstos bīskaps G. Džakvinta vēlas svētuma būtību izgaismot visas kristīgās ticības gaismā – saistībā ar Svētās Trīsvienības, Baznīcas un arī Dievmātes noslēpumu. Piektajā sadaļā, kas varētu būt centrālā, bīskaps plaši pārdomā par svētumu un to izceļ kā “atbilstību Dieva bezgalīgajai mīlestībai” un Viņa “plāniem”, un arī kā “Kristum pielīdzināšanās procesu” un “pilnu pakļāvību Svētajam Garam”. Šajā sadaļā tiek izklāstīti arī dažādie svētuma aspekti, ļaujot lasītājiem labāk uztvert svētuma plašumu un visaptverošo raksturu – svētums vispirms ir personisks, bet tas skar arī ģimenes, kopienas, Baznīcas un visu sociālo dzīvi.

Publicētajos tekstos lasītāji arī varēs no jauna aplūkot neizsmeļamo Svētās Trīsvienības noslēpumu – Tēvu, kurš mūs mīl bezgalīgi, Jēzu, kurš ir mūsu Pestītājs un Brālis, Garu Svētdarītāju, kurš veido mūsos līdzību ar Kristu. Tikai un vienīgi Svētās Trīsvienības gaismā atklājas svētuma būtība. Taču Baznīca, kas šeit tiek aplūkota atsevišķā sadaļā, ir Tēva bērnu ģimene, kurā mēs dzimstam jaunajai, trīsvienīgajai dzīvei. Vissvētākā Jaunava Marija, uz kuru raugās bīskaps G. Džakvinta pēdējā sadaļā, Dieva žēlastībā mums palīdz augt šajā dzīvē, jo Dieva Apredzībā viņa ir Māte ne tikai Betlēmē, bet arī pie krusta un pēdējo Vakariņu telpā, kur kopā ar mācekļiem viņa sagaida Svētā Gara nosūtīšanu.

Bet ne tikai Jēzus Māte mums palīdz ceļā uz mīlestības pilnību. Bīskaps G. Džakvinta daudzviet atsaucas arī uz svētajiem un uz viņu mācību, kas šo ceļu izgaismo – uz sv. Pavilu, sv. Bernardu, sv. Asīzes Francisku, sv. Akvīnas Tomu, sv. Anzelmu, sv. Hildegardi un citiem. Šie vecākie brāļi un māsas svētumā mūs mīl un, dzīvojot debesīs pilnībā pēc tuvākmīlestības baušļa, ar savu piemēru mūs māca un aizlūdz par mums, lai mēs varētu pēc iespējas pilnīgāk atbildēt Jēzus aicinājumam kļūt līdzdalīgiem Dieva svētumā.

Kur iegādāties?

Mūsu izdevumus var iegādāties draudžu grāmatu galdos kā arī pie mums - Republikas laukumā 3/226, Rīgā. Neskaidrību gadījumā, ludzu zvaniet - 26319789.