Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, Laulība vai konsekrācija? Edizioni Pro Sanctitate 2009, lpp. 96

Cena Ls 1.80

Laulība vai konsekrēta dzīve – tas ir jautājums, kas tiek uzdots ja radušās šaubas par aicinājumu.

Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas grāmatas „Laulība vai konsekrēta dzīve” mērķis nav izgaismot visus šādas dilemmas psiholoģiskos aspektus, bet tikai atklāt konsekrācijas cēlās vērtības, raksturojot to, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu šo dievišķo piedzīvojumu.

Mūsdienās daudz runā (un daļēji tas ir pamatoti) par aicinājumu, un bieži vien rodas kārdinājums nolikt pilnīgi vienādās pozīcijās aicinājumu uz laulību un aicinājumu uz konsekrēto dzīvi. Taču tas nav īsti pareizi, jo aicinājums uz laulību ir dabas instinkta noteikts, bet aicinājums uz Dievam veltītu dzīvi ir īpašs Kunga aicinājums.

Tātad, šī grāmata ir adresēta visiem, bet jo īpaši tiem, kuri interesējas par problēmām, kas saistītas ar aicinājumu uz konsekrēto dzīvi.

Cilvēcei ir nepieciešama konsekrācija, jo tas ir svarīgs līdzeklis, kas palīdz nonākt līdz dievišķajam. Tāpēc tā ir problēma, kuru ikvienam vajadzētu zināt, studēt un pārrunāt.

Kurš ir atbildīgs par problēmu, kas saistīta ar aicinājumu uz konsekrētu dzīvi?

Visi, taču jo īpaši tie, kuriem Kungs ir pievērsis savu aicinošo mīlestības skatienu, izvēloties viņus citu vidū un arī tie, kuru uzdevums ir palīdzēt pārējiem atpazīt dievišķā aicinājuma patiesumu.

Tas attiecas uz jauniešiem, jaunietēm un priesteriem, jo galvenokārt viņiem ir rakstīts šis darbs.

Ir maldīgi domāt, ka šī saruna šķiet vairāk nepieciešama garīgajiem tēviem nevis jauniešiem. Patiesībā te tiek runāts par lietām, kas vienādi attiecas uz visiem, un par kurām jādomā visiem.

Stāstījums ir tiešs un bez zinātniskiem iestarpinājumiem, jo tā mērķi ir ļoti praktiski un pastorāli. Tai pat laikā viegls un tiešs stāstījums vēl nenozīmē, ka tas ir arī paviršs vai aptuvens.

Ir vēlme veidot ar lasītāju konstruktīvu dialogu, kas būtu balstīts uz nopietniem principiem, kā arī uz pārdomātu un noteiktu risinājumu pamatiem.

Lai mīlestības Gars dara sirdis jūtīgas uz šiem dievišķajiem vilinājumiem, kas bieži tiek sēti tajās. Tomēr bieži vien tie izdziest pa ceļam, starp ērkšķiem un akmeņiem tāpat kā tās sēklas, par kurām runā Jēzus.

Kur iegādāties?

Mūsu izdevumus var iegādāties draudžu grāmatu galdos kā arī pie mums - Republikas laukumā 3/226, Rīgā. Neskaidrību gadījumā, ludzu zvaniet - 26319789.