Guljelmo Džakvinta, „Lūgšanas”, Edizioni Pro Sanctitate, 2004, 77.lpp.

Cena Ls 1.50

Ikviens, kuram ir laiks un vēlēšanās izlasīt šo apjomā nelielo, bet saturā tik bagāto, kustības Pro Sanctitate dibinātāja, bīskapa Guljelmo Džakvintas lūgšanu grāmatu, būs pārsteigts par šī mūsdienu svētuma apustuļa garīgās dzīves dziļumu, kurā Svētā Gara darbība ir izpaudusies redzamā veidā, tādējādi rodot paļāvības pilnu atbildi viņa sirdī un dzīvē.

Stila ziņā poētiskās lūgšanas, kas dzimušas no dzīvā Dieva konkrētas pieredzes autora dzīvē, ne tikai uzrunā mūsu laikmeta cilvēku, bet spēj tam sniegt stiprinājumu viņa ceļā pie Dieva.

Bīskapa Džakvintas lūgšanu vārdi vēlas mums palīdzēt iepazīt un no jauna atklāt Dievu. Garīgi tie ieved mūs Dieva sirdī, kurš atklājas mums kā Tēvs, Mīlestības Dievs, kas mūs bezgalīgi mīl un vēlas, lai ikviens no mums Viņam atbildētu ar vispilnīgāko mīlestību. Tas ir ceļš uz lūgšanu kā garīgu vienotību ar Dievu, aicinājums uz dzīves pilnību, uz svētumu.

Lasot un pārdomājot savās sirdīs šīs bīskapa Guljelmo Džakvintas lūgšanas, mēs redzam, ar kādu mīlestību un cik radikālā veidā viņš ar savu dzīvi atbildēja uz Dieva slāpēm pēc mūsu mīlestības, un vienlaikus atrada piepildījumu arī savām dziļajām ilgām pēc Dieva, ilgām, kas ir katrā no mums.

Kur iegādāties?

Mūsu izdevumus var iegādāties draudžu grāmatu galdos kā arī pie mums - Republikas laukumā 3/226, Rīgā. Neskaidrību gadījumā, ludzu zvaniet - 26319789.