Guljelmo Džakvinta, „Ģimene, mīlestības kopība”, Edizioni Pro Sanctitate, 2007, 95.lpp.

Cena Ls 1.50

Ģimene visos laikos un visās kultūrās ir bijusi pašsaprotama vērtība, sargāta un kopta kā liels dārgums. Tā sākas kā divu cilvēku savienība mīlestībā un pamazām pārtop par kopienu, kuras ietvaros veidojas indivīds un uz kuru balstās visa sabiedrība. Kristīgajā kultūrā ģimenes loma vienmēr ir bijusi svarīga. It īpaši tādēļ, ka pats Kristus nepārprotami ir piešķīris laulībai sakramentālu raksturu, vienlaicīgi apliecinot gan tās nozīmīgumu, gan arī apsolot savas žēlastības atbalstu ģimenes stiprināšanai.

Autors apskata laulību «svētuma gaismā», līdz ar to uzsverot, ka ģimenes dzīve balstās ne tikai uz savstarpējiem pienākumiem, bet gan ka tā, pateicoties laulības sakramenta žēlastībai, kļūst par ceļu uz garīgo pilnību. Svarīgi ir uzmanīgi iedziļināties ievadā, kas ir kā labs ceļvedis cauri šīs mazās, bet saturīgās grāmatas lappusēm. Grāmatu ievada un noslēdz poēzija. Šis izteiksmes veids ir īpaši piemērots, lai uzrunātu pašus sirds dziļumus. Šķiet, ka vēlme uzrunāt sirdis ir bijusi galvenā motivācija šīs grāmatas autoram. Tādēļ atliek novēlēt, lai šie vārdi atrod saprotošas un atvērtas sirdis, kas vēlas kopt sevī visu to skaisto un labo, ko Dievs ir devis un Kristus ir svētījis savā Baznīcā – it īpaši mīlestību, kas ir pamats katrai labajai lietai mūsu pasaulē – it sevišķi laulībai un ģimenei.

Kur iegādāties?

Mūsu izdevumus var iegādāties draudžu grāmatu galdos kā arī pie mums - Republikas laukumā 3/226, Rīgā. Neskaidrību gadījumā, ludzu zvaniet - 26319789.