ROMAS VIKARIĀTS

ROMAS VIKARIĀTS

Dieva kalpa

GULJELMO DŽAKVINTAS

Bīskapa un Dibinātāja

Beatifikācijas un kanonizācijas lieta

 EDIKTS

1994. gada 15. jūnijā Romā mira Dieva Kalps Guljelmo Džakvinta, Bīskaps un Dibinātājs.

Dieva cilvēks, apveltīts ar lielu talantu un izcilām iniciatīvas spējām, spēcīgu raksturu un lielu gribasspēku, pilnīgi uzticīgs priesterības harizmai, vienmēr paklausīgs Baznīcai un Pāvestam, Dieva Kalps prata modināt ticīgajos un viņa dibinātās kustības „Pro Sanctitate” dažādo organizāciju locekļos slāpes pēc Dieva, tas ir rosināt viņu atbildi uz Dieva vēlēšanos sasniegt katru radību ar Savu mīlestību un Savu pestīšanu. Kontemplācijā un teoloģiskās pārdomās viņš bija apjautis, ka aicinājums uz svētumu izsaka cilvēka sūtības pašu būtību, un izplatīja šo patiesību.

Gadiem ritot, viņa svētuma slavai aizvien vairāk izplatoties, un sakarā ar formālu pieprasījumu uzsākt Dieva Kalpa Beatifikācijas un Kanonizācijas lietu, kā arī, lai iepazīstinātu ar to Baznīcas kopienu, aicinām visus ticīgos darīt zināmu tiešā veidā vai sūtīt uz Romas Vikariāta Diecēzes Tribunālu (Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 – 00184 ROMA) jebkādas liecības, labvēlīgas vai pretējas, par Dieva Kalpa svētuma reputāciju.

Bez tam sakarā ar nepieciešamību apkopot visus rakstus, kas ir Dieva Kalpa rakstīti, ar šo Ediktu izsakām prasību visiem, kuru īpašumā tādi būtu, nodot tos minētā Tribunāla rīcībā.

Atgādinām, ka ar rakstiem jāsaprot ne tikai iespiesti darbi, kas citustarp ir jau savākti, bet arī rokraksti, dienasgrāmatas, vēstules un jebkura cita rakstura Dieva Kalpa raksti. Personas, kuras vēlas saglabāt rakstu oriģinālus, var iesniegt to kopijas, kas apstiprinātas attiecīgā veidā.

Visbeidzot, nosakām, ka esošais EDIKTS paliek izsludināts pie Romas Vikariāta durvīm divu mēnešu ilgumā, bez tam tas tiek publicēts kustības Pro Sanctitate žurnālos „Massimalismo” un „Aggancio”, kā arī Romas „Diecēzes žurnālā” un avīzē „Avvenire”.

Romas Vikariātā, 2004. gada 17. martā.

Kardināls KAMILLO RUINI

Ģenerālvikārs Džuzeppe Gobbi

 

(Tulkoja Baiba Brūdere)


Web master