Lūgšana

Kungs, mūsu Dievs, savā bezgalīgajā mīlestībā uz visiem cilvēkiem Tu nemitējies viņiem atgādināt, ka viņi ir aicināti uz svētumu. Mēs Tev pateicamies par Tavu bīskapu Guljelmo Džakvintu, kurā Tu esi licis parādīties savām žēlastības dāvanām.

Kā Tava ganāmpulka ganītājs, viņš ir sludinājis Tavu tēvišķo maigumu; pie Krustāsistā kājām viņš ir apcerējis Tava Dēla bezgalīgo mīlestību; viņš ir atdevis visu savu dzīvi, lai visiem ļautu pazīt un īstenot universālo aicinājumu un svētumu; paklausot Tavai gribai, viņš ir devis no savas ikdienas dzīves upurdāvanu pasaules atpestīšanas labā.

Svētais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, ja tāda ir Tava griba, parādi viņš savu godību un caur viņa aizbildniecību dod mums žēlastību, kuru Tev lūdzam. Āmen.

Imprimatur - Rigae, 04.08.1996.

Jānis Pujats, Archiepiscopus Rigensis


Web master