Bīskaps Guljelmo Džakvinta (Guglielmo Giaquinta) ir dzimis 1914. gada 28. jūnijā Itālijā. Par priesteri viņu iesvētīja 1939. gada 18. martā. Pravietis universālajam aicinājumam uz svētumu, viņš 1947. gadā nodibināja kustību Pro Sancitate. Euharistiskā adorācijā un Marijas - Paļāvības Jaunavas Bezvainīgās Sirds devocijā viņš smeļ lielu Baznīcas mīlestību un nešaubīgu uzticību pāvestam. Konsekrēts par bīskapu 1968. gada 1. novembrī, viņš izvēlas devīzi: "Duc in altum" (Lk 5, 4). Guljelmo Džakvinta mirst 1994. gada 15. jūnijā, pilnībā pārveidots krustā sistajam Kristum un atdevis Tēva bezgalīgajai mīlestībai.

1947.gadā priesterim Guljelmo Džakvintam tika dota intuīcija, ka aicinājums uz svētumu ikvienam cilvēkam ir Dieva dāvana un reizē pienākums darīt savu dzīvi par mīlestības atbildi. Lūdzoties Svētās Paļāvības Mātes priekšā, kas tika godināta Garīgajā seminārā Romā, viņš izšķīrās dibināt šo kustību. Tāpēc visa apustuliskā maksimālisma ģimene mīl un vienmēr lūdzas uz Paļāvības Māti, svētuma paraugu, paļāvības avotu visai cilvēcei ceļā uz svētumu.
 

Apustuliskais maksimālisms
Visi kopā - lai pasaule kļūtu svēta

Apustuliskais maksimālisms:
Tā ir ģimene, kas pastāv Baznīcā un kurai uzticēts vēstīt par vispārējo aicinājumu uz svētumu un to paust dažādos veidos, kalpojot Baznīcā un pasaulē.

 

2004.gada 17. martā Romā, Kardināls un Ģenerālvikārs KAMILLO RUINI ir parakstījuši ediktu par mūsu Kustības dibinātāja Guljelmo Džakvintas iecelšanu Dieva Kalpa statusā.

Mēs aicinām Latvijas Romas Katoļu Baznīcu un visus tās locekļus priecāties kopā ar mums un iepazīties ar šo ediktu un mūsu dibinātāja darbiem, kuros viņš aicina mūs visus būt svētiem.

Ar šo 'ediktu' no Romas diecēzes, kur atvērts bīskapa G.Džakvintas beatifikācijas process, ikviens var lūgt Dievu caur mūsu Dibinātāja aizbildniecību, lūdzot viņa palīdzību visās personiskajās vajadzībās. Jūs esat aicināti to darīt ar Romas Baznīcas un Kardināla J. Pujata apstiprinātas lūgšanas vārdiem. Ja caur šo lūgšanu sanemat kādas žēlastības, lūdzu, rakstiet mums: Kustība Pro Sanctitate Republikas lauk. 3/226, Rīgā Tālr.: 26319789, liliane123@hotmail.com

 


Web master