Svētais Tēvs Pio

Stigmatizētā kapucīniešu tēva Pio atbildes uz dažiem viņam uzdotiem jautājumiem.

Padre, kadā laikā mēs pašreiz dzīvojam?

Kristietība ir pagurusi, un Dievus viņai arī atļauj tādai būt. Tas ir kā sods tautām.

Kā jūs vērtējat mūsu laiku?

Tas ir vētrains negaisa laiks.

Ko tas nozīmē?

Tas ir laikmets, kad tiek iznīcināts viss vērtīgais.

1965. gada. Lielajā nedēļā tēvs Pio vairākas reizes sacīja: "Palīdziet man lūgties, es vairs nevaru tikt tālāk. Jūs taču nezināt, kāds šausmīgs laikmets mūs sagaida! Laimīgi ir tie, kas ir jau miruši!" Nekad agrāk viņš nebija cietis tā kā tad. Kādā 1965. Gada jūlija dienā viņš esot lūdzies: "Mīļais Dievs, atļauj man nomirt!" Viņš aicināja cilvēkus: "Neesiet kā aizmiguši šajā laikā! Aizmirstiet par savām privātajām vajadzībām, jo cilvēce atrodas uz nāves robežas! Es vairs nevaru novērst priekšā stāvošās šausmas, jo sods nāk tieši no Dieva – un tas nāks noteikti!"

Neparastais tēvs Pio saņēma pravietiskas vēstis, kuras viņam bija jāpaziņo cilvēkiem: "Mākoņos parādīsies orkāni un uz semes līs uguns straumes. Vētras un negaiss, līs pērkons un zemestrīces sekos viena otrai, bez mitas līs uguns lietus. Vētra būs līdzīga indīgai gāzei, tā izplatīsies visur, pār visu pasauli. Lai jūs varētu sagatavoties uz šiem notikumiem, es jums paziņoju sekojošas zīmes.

Nakts būs ļoti auksta. Vētra plosīsies un pēc kāda laika sāks dārdēt pērkons. Tad aizveriet durvis un logus, un nerunājiet ne ar vienu, kas ir ārpus mājas. Metieties ceļos krusta priekšā un nožēlojiet grēkus. Lūdziet Dievmātes aizbildniecību. Zemes drebēšanas laikā neskatieties ārā, jo Tēva dusmas ir lielas. Trešajā naktī zemestrīce un uguns lietus pārstās, un nākošajā dienā jau spīdēs saule. Dieva eņģeļi nokāps no debesīm un izplatīs pāri zemei miera garu."


Web master