SVĒTUMS ŠODIEN

(9)

No 2006. gada oktobra mēneša, Apustuliskās Oblātes no kustības Pro Sanctitate izdod  garīga satura lapiņu “Svētums šodien”, uzsverot, kā to vienmēr ir mācījis kustības dibinātājs Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, trīs garīguma būtiskus aspektus: Baznīcas garīgumu, ğimeņu garīgumu, sociālo garīgumu, lai pasvītrotu aicinājumu uz svētumu Baznīcā, ğimenē un sabiedrībā.

 

 

 

 

Bezmaksas izdevums                                                              

Izdevējs: Apustulisko Oblāšu Sekulārais Institūts

Reğ. 90002076856

SOCIĀLAIS GARĪGUMS

“Kultūras Pontifikālā padome un Pontifikālā padome Starpreliģiju dialogam publicēja interesantas pārdomas ar nosaukumu “Jēzus Kristus – dzīvā ūdens nesējs”, aplūkojot New Age kristīgā skatījumā. Tas ir diezgan komplekss pētījums, kas izskaidro specifiskus aspektus, kas raksturīgi New Age “kustībai”, kas plaši izplatījās 70.gados un zināmā mērā uzlūkojama kā cilvēka sirds visdziļākās nepieciešamības, viņa slāpju pēc garīguma un vajadzības atbrīvoties no mehāniskās kultūras, kas ieslēdz un apspiež, sava veida izpausme.

Piedāvātās pārdomas ir aicinājums saprast šīs kultūras tendences un iesaistīties atvērtā dialogā ar tiem, kurus skārusi šo ideju ietekme. “Meklējumi, kas bieži vien aizved cilvēkus uz New Age, ir patiesas ilgas pēc dziļāka garīguma, pēc kaut kā, kas aizskartu viņu sirdis, un pēc kādas iespējas piešķirt jēgu pasaulei, kurā valda apjukums un atsvešinātība.” (I, 1.5.) Līdz ar to tā ir kustība, kas nevar atstāt vienaldzīgu Baznīcu, mācītājus un kristīgās kopienas. Jānis Pāvils II, uzrunājot kādu amerikāņu bīskapu grupu, sacīja: “Mācītājiem būtu sev godīgi jāpajautā, vai viņi ir pievērsuši pietiekami daudz uzmanības cilvēka sirds slāpēm pēc “patiesā dzīvā ūdens”, ko vienīgi Kristus, mūsu Pestītājs, var mums dot. Tāpat kā to darīja Viņš, arī mums ir pienācīgi jānovērtē ticības garīgā dimensija, evaņģēliskās vēsts mūžīgais svaigums un tās spēja pārveidot un atjaunot visus tos, kas to pieņem.” (no Priekšvārda)

Un, lūk, dokuments “Jēzus Kristus – dzīvā ūdens nesējs”, kas katoļiem vēlas palīdzēt atrast atslēgu, kas ļautu izprast New Age pamatprincipus, un norādīt tos aspektus, kas ir pretrunā ar kristīgo atklāsmi. Kāpēc minētās pārdomas nāk klajā šajā brīdī?

Trešais gadu tūkstotis ne vien iezīmē divtūkstoš gadus kopš Jēzus dzimšanas, bet ir arī brīdis, kad, saskaņā ar astrologiem, tuvojas noslēgumam Zivs ēra, ko viņi apzīmē kā kristīgo ēru, un sākas Ūdensvīra astroloģiskais laiks, kas New Age kustībai iezīmē jaunas ēras sākumu, kurā kritīšot visi ebreju-kristiešu reliģiju, kā arī specifisko reliģiju pieņēmumi. 1969.gadā Vudstokas festivālā Ņujorkas štatā izskanēja kāda simboliska dziesma, kas saucās “Aquarius” un atsedza New Age galvenās tēmas. Tādēļ ir pienācis īstais brīdis noskaidrot New Age un kristietības pozīcijas.(turpinājums sekos)

Marija Macei (Maria Mazzei) no Kustības Pro Sanctitate

 ĞIMENES GARĪGUMS

 Kristīgās ģimenes ticības liecināšana

 

Vadītājs

Katrs no mums ir šodien aicināts apliecināt savu ticību Kristum un Viņa svētuma aicinājumu, kas attiecas uz katru ģimeni.

Lūgsim no visas sirds, kopā sakot:

 

          Kungs, mēs lūdzam, veido mūs par svētām ģimenēn. 

Visi vīri un tēvi

Tēvs, Dievs Radītāj, mēs ticam, ka Tu esi mūs aicinājis kļūt svētiem kopā ar sievieti, kuru Tu noliki mums līdzās, un turpināt tavu Radītāja mīlestību.

         

          Kungs, mēs lūdzam, veido mūs par svētām ģimenēn. 

Visas sievas un mātes

Mīlošais dzīvības Dievs, mēs ticam, ka Tu esi mūsos ielicis mīlestības spēku, kas sevi augstsirdīgi dāvā un rada patiesu vienotību.

 

          Kungs, mēs lūdzam, veido mūs par svētām ģimenēn. 

Visi bērni

Jēzu, padari mūs par taviem draugiem, vienkāršiem un labiem, kāds esi Tu.

 

          Kungs, mēs lūdzam, veido mūs par svētām ģimenēn. 

Visi jaunieši

Kungs, mēs ticam, ka Tu uzticies mums un ka Tu palīdzēsi mums saprast Tavu gribu mūsu dzīvē.

 

          Kungs, mēs lūdzam, veido mūs par svētām ģimenēn.

 

Lūgšana

Jēzu, Tu zini kādi mēs esam–

gluži kā marmora plāksne pa kuru plūst ūdens –

plūst, bet neiesūcas.

Dari maigāku šo marmora plāksni,

lai Tu, kad pa to tecēsi, neaizplūstu projām,

bet gan iesūktos ik manas dzīves mirklī,

un es vienmēr varētu būt saskaņā ar Tevi.

 

Guljelmo Džakvinta

  

PRIESTERISKĀ BRĀLĪBA

 

No Sv. Augustīna rakstiem

“Mani brāļi un mani dēli, vispārējās Baznīcas atvases, svētās un debešķīgās Kristū atdzimušās radības, uzklausiet mani, vai arī labāk – ieklausieties šajā aicinājumā: „Dziediet Kungam jaunu dziesmu!”(Ps 149,1a). „Lūk, es dziedu”, tu teiksi. Tu dziedi, jā, tu dziedi, es dziedu. Bet uzmanies, lai tava dzīve neliecina pret tavu valodu. Dziediet balsī, dziediet ar sirdi, dziediet ar savu muti, dziediet ar savu izturēšanos, „dziediet Kungam jaunu dziesmu”! Jūs jautājat, ko lai dzied tam, kuru mīlat un meklējat, kādu slavas pilnu dziesmu lai dzied. „Lai Viņam slava svēto sapulcē” (Ps 149,1b). Vēlaties teikt slavas dziesmu Dievam? Esiet jūs paši tas, ko dziedat. Jūs esat Viņa gods un slava, ja dzīvojat kārtīgi.” (Sermo 34)

 

 Gaisma svētuma ceļam

 

Jānis XXIII

“Mans pirmais vārds ir labestība; otrais – labestība; trešais – labestība. No tās dzimst taisnīgums, patiesība, tuvākmīlestība, miers.”

 

H. Lamennais

“Vienīgais, ko es zinu par rītdienu ir tas, ka Providence uzausīs vēl pirms saules.”

 

Sv. Terēze Margarita no Jēzus Sirds

“Tas, kurš mīl radību, bieži atceras par to; tā arī tas, kurš mīl Dievu atceras par Viņu.”

 

“Mīlestības māksla ir dot mīlestību mīlestības dēļ.”

 

“Mīlestībai nav vajadzīga sadalīta sirds – tā vēlas visu vai neko.”

 

Sv. Jānis no Krusta

“Mīli tos, kas ir pret tevi un vēl tev ļaunu, jo šādi tu radi mīlestību tur, kur tās nav. Dari līdzīgi kā dievs dara ar mums: Viņš mūs mīl, jo arī mēs Viņu mīlam Viņa dāvātajā mīlestībā.”

 

“Tur kur nav mīlestības ienes to un saņem to.”

 LAJU GARĪGUMS 

JĒZUS TEVI PAZĪST

Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Es Tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts; brīnišķi ir Tavi darbi, Tu mani pazīsti sirds dziļumos.(Ps 139, 1. 14)

 

No Dieva Kalpa Guljelmo Džakvintas, bīskapa un kustības dibinātāja, rakstiem

“Vai mēs ticam vai neticam, ka Jēzus ir mūsu vidū klātesošs? Jēzus mūs pazīst, Jēzus ir mūsu brālis, draugs, biedrs, mierinātājs pie kura mēs varam un mums ir jādodas runāt, apspriesties, lai varētu just Viņa klātbūtni mūsu dzīvē. Vai mēs ticam vai neticam, uz Jēzus reālo, fizisko klātbūtni mūsu vidū? Ja mēs patiesi ticētu uz šo Kristus reālo klātbūtni, daudzas problēmas izzustu, tāpēc, ka mēs sevi būtu atdevuši Viņa rokās.”

No “L’uomo nuovo” (Jaunais cilvēks)

 

No Žana Galo (Jean Galot) rakstiem

“Vārda zināšana ir tikai kā simbols. Tas, ko Jēzus patiesi pazīst cilvēkos, ir viņu personalitāte, viņu intīmākās jūtas. Kungs nekavējoties atklāj sastaptā cilvēka vaigā, viņa dzīves vēsturi un dvēseles stāvokli. Cilvēka acis nespēj apslēpt nevienu domu Viņa skatienam, sejas vaibstos Viņš nekavējoties atpazīst visdziļākās tieksmju un iedvesmu izpausmes. Viņa skatiens iespiežas siržu noslēpumos. Jēzus nevienu nekad nav salauzis, nekad nav ievainojis ar savas iespiešanās spēku, nekad nav pielietojis savas spējas kā tirāniskas valdīšanas līdzekli. Jēzus pret visām dvēselēm, lai gan spēj tām redzēt cauri, vienmēr ir attiecies ar bezgalīgu respektu.”

No “Il cuore di Cristo” (Kristus sirds)

  

Pārdomām

Iepazīsti Viņu, kurš tevi vienmēr ir pazinis.

Pazīšana kļūs par dialogu, dialogs – par lūgšanu, lūgšana – par sevis atdošanu Viņam un brāļiem.

 

“Neesmu nācis, lai tiesātu.”

Mācies no Jēzus iepazīt citus, lai spētu tos patiesi mīlēt bez tiesāšanas un kritikas.

 

Apustuliskas Oblātes

no Kustības Pro Sanctitate

Republikas laukums 3/226

LV-1010 Rīga Latvia

tālr.: 67323281 – mob.: 26319789

www.prosanctitate.lv


Web master