Tikšanās

Jūs esat aicināti lūgties kopā ar mums.


Kustība Pro Sanctitate aicina tevi

Sv. Marija Magdalēnas draudzē

17.maijā                   Pateicamies Dievam par ticības dāvanu

plkst. 18.00    Adorācija, pārdomas

plkst. 19.00    Sv. Mise

 


Kustība Pro Sanctitate aicina tevi

Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā

Bolderājā

16.maijā                Pateicamies Dievam par ticības dāvanu

plkst. 17.30          Adorācija

plkst. 18.00      Sv. Mise un pārdomas

Kustība Pro Sanctitate aicina tevi

Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē

Jelgavā

10.maijā              Pateicamies Dievam par ticības dāvanu

 plkst. 18.00   sv. Mise,

pārdomās un adorācija


 

Iknedēļas pasākumu programma:

 • Otrdien  plkst. 19.00 - sociālo animatoru un līdzstrādnieču formācija
 • Trešdien plkst. 18.00  - tikšanās jauniešiem (Rīgā)
 • Sestdien plkst. 14.00 - Kustības locekļus tikšanās Daugavpilī
 • Katru pirmo piektdienu – draudzes tikšanās Jēkabpilī
 • Katru pirmo sestdienu – draudzes un Kustības locekļus tikšanās Krāslavā
 • Katru otro piektdienu  draudzes tikšanās Jelgavā
 • Katru trešo sestdienu – Kustības locekļus tikšanās (Rīgā)

Svētdienā 

 • plkst. 09.00 - Svētdienas skola Bolderājas draudzē latviešu valodā
 • plkst. 11.30 - Svētdienas skola Bolderājas draudzē krievu valodā
 • plkst. 12.00 - Svētdienas skola bērniem angļu valodā
 • plkst. 13.15 - Svētdienas skola Sv. Jēkaba katedrālē (Rīgā)
 • plkst. 14.00 - Sv. Mise angļu valodā
 • plkst. 16.00 – Pēc Svētdienas skola Sv. Jēkaba katedrālē (Rīgā)

Reizi mēnesī (tas tiek īpaši paziņots)

 • Katru pirmo ceturtdienu – Adorācija un Sv. Mise Sv. Jēkaba katedrālē
 • Katru pirmo ceturtdienu plkst. 21.00  24 stundu adorācija Adorācijas kapelā

Visās pārējās dienās

  Mēs aicinām jūs mūsu Centrā uz kopīgu darbu un sarunām par dzīvi un Dievu.

  Saderināto kursiem un pēc laulības formācijai – pieteikties individuāli.


Web master