Lūgšana – svētuma avots
Kāpēc ir nepieciešams formācijas kurss par lūgšanu – svētuma avotu? Tāpēc, ka daudzi cilvēki vēlas uzzināt vairāk par lūgšanu dzīvi un grib iemācīties lūgt. Kā kustības Pro Sanctitate locekļi mēs ticam, ka lūgšanu dzīve tiešām ir svētuma avots. Caur šo formācijas kursu mēs uzzināsim vairāk par liturģisko lūgšanu, par Svēto Misi un arī par Euharistisko adorāciju. Mēs arī uzzināsim, kāda ir atšķirība starp meditāciju, kontemplāciju, un 'lectio divina'. Mēs runāsim arī par klusumu, kas ir fundamentāls punkts, kas vada mūs pie lūgšanas. Mēs apskatīsim divpadsmit punktus, kas mums palīdz izdzīvot ‘klusumu’, kas mūs ievada patiesā dialogā ar Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.
Turpinājums...

Šodienas prasībām atbilstošas bērnu un pusaudžu katehēzes un pastorāles saturs un metodes
Šodienas pasaulē mēs esam aicināti palīdzēt bērniem, pusaudžiem un jauniešiem augt cilvēciskajās un garīgajās vērtībās. Viņi ir Baznīcas un sabiedrības nākotne. Mēs esam aicināti dot viņiem patiesi stipru formāciju, lai garantētu labāku sabiedrību un labāku pasauli. Šis formācijas kurss, kas domāts visiem, bet it īpaši animatoriem un katehētiem, kas strādā ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, vairāk informācijas par:
•Ko nozīmē pastorāle baznīcā? Pastorāle bērniem.
•Kādu katehēzi piedāvāt bērniem, gatavojoties pirmajai grēksūdzei, pirmajai svētajai Komūnijai un arī pēc Komūnijas.
•Par valodu un metodoloģiju, kas jāievēro, strādājot ar bērniem un jauniešiem.
•Par Iestiprināšanas sakramentu.
•Par Svētā Gara augļiem.
•Ko nozīmē realizēt, mīlestības ceļu?
•Rakstura īpašības animatoram un katehētam. Kādai jābūt katehēta identitātei?
Turpinājums...

Cilvēka seksualitāte: patiesība, skaistums, svētums…
Strādājot ar pāriem un ģimenēm ne tikai šeit Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs mēs redzam, ka trūkst informācijas par cilvēka seksualitāti, patiesību, skaistumu un svētumu: vīrieti un sievieti. Mēs izveidojām šo kursu, lai piedāvātu visiem pāriem un ģimenēm, un īpaši tiem, kas nodarbojas ar pāru un ģimeņu pastorāli, vairāk informācijas. Šis kurss palīdz katram pārim un ģimenei kļūt par labu un svētu ģimeni, lai būtu par jaunu izaicinājumu mūsu sabiedrībā. Pasaulē, kurā visas cilvēciskās vērtības ir manipulētas, pārvēršot cilvēku par objektu, kas var tikt lietots, un nevis ‘personu, kuru mīlēt un kurai dot’, mēs kā kristieši un kā katoļi esam aicināti liecināt par to, kas ir patiesa mīlestība šodien, ka seksualitāte ir patiesa Dieva dāvana, kas raksturo mūsu identitāti un palīdz mums celt mīlestības sabiedrību! Šajā kursā mēs aplūkojām sekojošus tematus:
•Miesa teoloģiskā izpratnē. Laulības morālais aspekts. Cilvēka seksualitāte – patiesība, skaistums un svētums.
•Cilvēka mīlestība.
•Audzināšana mīlestībai.
•Laulības šķīstība.
•Dabiskās dzimstības regulēšanas metodes.
•Temperatūras metode
•Sintotermiskā metode
•Homoseksualitāte, tās skaidrojums.
•Diskusija: Kā izveidot stabilu ģimeni cilvēkam, kas nāk no šķirtas ģimenes?
Turpinājums...


Web master