Priesterības gads

Apskatīt video | Lejupielādēt kā prezentāciju

«Kristus uzticība - priestera uzticība.»

2009. g. 19. jūnijs – 2010. g. 19. jūnijs

Priesterības gads

atklāts 19. jūnijā,
Vissvētās Jēzus Sirds svētkos
un Pasaules lūgšanu dienā par priesteru svēttapšanu,

lai atzīmētu visas pasaules priesteru aizbildņa,

svētā Arsas prāvesta Jāņa Marijas Vianeja

nāves 150. gadadienu.

 

 

Vai nu tie būtu diecēžu priesteri,

vai garīgajos ordeņos esošie

priesteri…

 

 

Vai nu tie būtu mūsu vidū plaši pazīstami

vai arī nebūtu...

 

 

Vai tie būtu bīskapi, arhibīskapi, kardināli

vai pāvests…

 

Visi kopā viņi ir priesteri,

kļuvuši līdzīgi Kristum, kurš, mūs mīlēdams,

ir atdevis savu dzīvību par mums.

 

Viņi ir Kristus balss:

viņi mums pasludina un skaidro Dieva Vārdu;

Viņi sludina Dieva Valstību, evaņģelizē

un sauc cilvēkiem, ka Tēvs viņus mīl.

 

 

 

Viņi ir Kristus rokas:

 

Viņi dod svētību...

pat bīskapam,

kuram tie paklausa…

viņi sniedz slimnieku sakramentu;

Ar viņu balsi un viņu rokās,

Kristus kļūst klātesošs maizē,

kas top par Viņa Miesu

un vīnā,

kas top par Viņa Asinīm.

Neizsakāmā privilēģija, cēlā sūtība!

 

Viņi ir Kristus Sirds:

ar Izlīgšanas sakramentu viņi dāvā Dieva piedošanu…

paši būdami grēcinieki;

 

Viņi pavada garīgajā dzīvē

un palīdz mums lūgties.

 

Kā Kunga izvēlēti dzīvi instrumenti,


lai vēstītu visiem cilvēkiem Viņa Mīlestību,

tie sakramentāli pārstāv Jēzu Kristu – pilnīgo Priesteri,

un ir Viņa ikona.

 

Viņi ik dienas celebrē Svēto Misi,


Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

 

Viņi veido saikni starp zemi un debesīm.

 

Kā lūgšanas un adorācijas cilvēki,


viņi sevi upurē mums un mūs
velta Tēvam.

 

Viņi krista Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

 

Viņi ir Jēzus Kristus klātbūtne starp mums mūsu priekos,

mūsu pārbaudījumos,

mūsu sāpēs.

 

Viņu celibāts ir mūsu dārgums, jo, pilnīgā sirds un gara atdevē,

viņi ir tēvi visiem, brāļi un draugi visiem.

 

Priesteru un Baznīcas Māte, Euharistijas Dievmāte,

Jaunava Marija viņus jo īpaši mīl.

 

Visā šajā priesterības gadā

-         lūgsimies par mūsu priesteriem;

-         izteiksim un izpaudīsim viņiem
                mūsu atzinību un mūsu mīlestību;

-         izlūgsim Kungam bez mitēšanās,

caur svētā Jāņa Marijas Vianeja aizbildniecību,

priesterus, svētus priesterus,

daudz svēto priesteru!

«Priesterība - tā ir Jēzus Sirdsmīlestība

svētais Jānis Marija Vianejs


Web master