Gaidām Pāvestu ar lūgšanu un pārdomām
Sāksim ar Krusta zīmi
pēc tam lasām un pārdomājam sekojošo tekstu - un noslēgumā pēc kāda brīža klusumā lūdzamies - Tēvs mūsu, Esi Sveicināta un Gods lai ir ... Pāvesta nodomā

SKOLOTĀJA GAISMĀ

63. Par to, kas ir svētums, iespējamas daudzas teorijas, plaši skaidrojumi un dažādas nianses. Tādas pārdomas varētu būt noderīgas, bet tomēr vairāk skaidrības gūsim, atgriežoties pie paša Jēzus vārdiem un uztverot veidu, kā Viņš atklāj patiesību. Jēzus lielā vienkāršībā ir izskaidrojis, ko nozīmē būt svētam, un to Viņš ir izdarījis, atstājot mums Kalna svētības (sal. Mt 5:3-12; Lk 6:20-23). Tās ir kā kristieša identitātes karte. Ja kāds mums jautā: “Kā rīkoties, lai kļūtu par labu kristieti?”, atbilde ir vienkārša: katram savā veidā ir jādara tas, ko Jēzus saka savās Kalna svētībās.[1] Tajās ir ieskicēts Skolotāja vaigs, kuram esam aicināti līdzināties savā ikdienas dzīvē.

64. Vārds “laimīgs” vai “svētīgs” kļūst par sinonīmu vārdam “svēts”, jo tas izsaka faktu, ka cilvēks, kurš ir uzticīgs Dievam un dzīvo saskaņā ar Viņa Vārdu, dāvājot sevi, sasniedz patiesu svētlaimi.


1Sal. PĀVESTS FRANCISKS, Homīlija Sv. Misē Svētās Martas namā, 2014. gada 9. jūnijs: L’Osservatore Romano, 2014. gada 10. jūnijs, 8. lpp.