No Pāvesta Franciska uzrunas Kunga Eņģeli 2018.g . 2. decembrī

Advents aicina mūs atvērt savu sirdi Jēzum, kas nāk”, ja mēs uz Kristus dzimšanas svētkiem raugāmies caur patēriņa prizmu, domājot tikai par dāvanu iegādi un galda klāšanu, tad varam palaist garām tikšanos ar Jēzu, kas ir šo svētku būtība. Būt nomodā un lūgties: lūk, tā ir jādzīvo šis laiks līdz Kristus dzimšanas svētkiem. Būt nomodā un lūgties. Iekšējo aizmigšanu veicina nepārtraukta grozīšanās apkārt sev, iestrēgšana savā dzīvē ar tās problēmām, priekiem un ciešanām, uzmanības vēršana tikai un vienīgi uz savām vajadzībām. Un tas viss nogurdina, nomāc, vājina cerību, kļūst par nejūtīguma un slinkuma avotu, par kuru runā Evaņģēlijs.
Mēs gaidām Jēzu un vēlamies Viņu satikt lūgšanā, kas ir cieši vienota ar modrību.
Lai Jaunava Marija, kas nes Jēzu, gaidīšanas un lūgšanas sieviete, palīdz mums stiprināt cerību sava Dēla apsolījumiem. Dievs vienmēr ir uzticīgs. Viņš izmanto mūsu vājumu un grēku, lai atklātu un dāvātu savu žēlsirdību.

No Pāvesta Franciska homīlija 2018.g .3. decembrī

Kungs, kas atnāca, atgriezīsies! Viņš atgriezīsies! Viņš atgriezīsies, lai mums jautātu: “Kā tev dzīvē iet?” Tā būs personiska sastapšanās. Mēs personiski sastopam Kungu šodien Euharistijā; mums nevar būt šāda personiska pieredze par Ziemassvētkiem pirms divtūkstoš gadiem – mēs svinam to piemiņu. Taču tad, kad Viņš atgriezīsies, mēs personiski ar Viņu tiksimies. Tas attīra cerību.

No Pāvesta Franciska homīlija 2018.g .3. decembrī

Trešā dimensija ir vairāk ikdienišķa – mūsu modrības attīrīšana. “Modrība” un “lūgšana” ir divi Adventa vārdi, jo vēsturiski Kungs piedzima Betlēmē, un Viņš atnāks pasaules beigās un arī mūsu individuālās dzīves noslēgumā. Bet katru dienu, katru brīdi Viņš ienāk mūsu sirdī ar Svētā Gara iedvesmu.