Logo sastāv no 4 elementiem.
Pirmais elements būtībā ir biogrāfisks:
vārdam papildus tiek norādīts datums un svētku notikums.
Violetā krāsa atsauc atmiņā viņa iesvētīšanu par bīskapu.

***

Otrais elements reprezentē cilvēku: viena roka izstiepta uz debesīm, otra uz zemes, sekojot Kristum, patiesam Dievam un patiesam cilvēkam. Uz galvas redzama puse no oreola, kas apliecina, ka svētuma gēni mūsos ir no mūžības, bet ar mūsu dzīvi tiem ir jāsniedz piepildījums.

Grafiski redzamais elements ir arī cipars viens no skaitļa simts.

Nākamais elements tiek parādīts kā virpuļi, kas izstaro no cilvēka un tiecās pasaulē: tā ir vēlēšanās izplatīt vispārējo aicinājumu uz svētumu.

Dejā plūstošais ritms atgādina jēdzienu par kustību un revolūciju, mīlestības revolūciju, kas ir tik dārga Dieva kalpam Guljelmo Džiakvintam.

Grafiski šis elements ir divkāršā nulle skaitlī simts.

***

Visbeidzot, zelta aplis nozīmē Dieva svētumu, kas mūs visus ietver kā tādā apskāvienā.

Visi svēti, visi brāļi ir Dieva sapnis, ir sapnis tēvam Guljelmo!

Vincenzo Florindi (Vinčenco Florindi), Kustības Pro Sanctitate nacionālais direktors