(no itāļu valodu tulkoja Ilze Mežniece)

Ābrama, Īzāka un Jēkaba Dievs, Mūsu Kunga Jēzus Kristus un mūsu Tēvs, pieņem lūgumu, ar kuru vēršamies pie Tevis.

Uzlūko savā labvēlībā mūsu alkas darīt labu un palīdzi mums ar mīlestību izdzīvot aicinājuma dāvanu. 

Tu, Tēvs, kas savā mīlestības plānā mūs aicini Svētajā Garā pastāvīgi un aktīvi meklēt Tavu vaigu, liec, lai vienmēr atceramies par Tevi, kas esi jebkuras dzīves vientulībā vai kopienā avots, un kļūstam par Tavas mīlestības atspulgu mūsdienu cilvēkiem. 

Kristu, dzīvā Dieva Dēls, kas izstaigāji mūsu ceļus šķīstībā, nabadzībā un paklausībā, esi mūsu pavadonis klusumā un māci ieklausīties, palīdzi savā mīlestībā nezaudēt mums Dieva bērna statusu.

Liec, lai mēs Evaņģēliju izdzīvojam kā tikšanos: palīdzi mums darīt arvien cilvēcīgāku pasauli un veicināt sadraudzību, nesot nastas kopā ar tiem, kuri ir noguruši un vairs nemeklē, un nesot prieku tiem, kas gaida, kas meklē un kuros vēl ir saglabājušās cerības dzirkstis. 

Svētais Gars, degošā uguns, izgaismo mūsu ceļu Baznīcā un pasaulē. Dāvā drosmi sludināt Evaņģēliju un prieku ikdienā kalpot. Atver mūsu sirdis skaistuma kontemplācijai. Saglabā mūsos spēju pateikties un brīnīties par ikvienu radību. Liec, lai saskatām brīnumu tajā, ko tu dari ikvienā cilvēkā. 

Marija, Iemesotā vārda Māte, esi nomodā par mūsu dzīvi konsekrēto kārtā, lai no Dieva Vārda saņemtais prieks piepilda mūsu būtības dziļumus un lai atbildam tavam aicinājumam darīt to, ko Mācītājs teica (sal.Jņ.2,5), tādā veidā strādājot Dieva valstībai. 

Āmen

Pāvests Francisks