Nāc, Svētais Gars, savā žēlastību bagātībā un apgaismo, atjauno un svētdari savu Baznīcu!

Baznīca tevi godina un pateicas par konsekrētās dzīves dāvanu, kas ir vienmēr aktuāla savu harizmu bagātībā. 

Tavas gaismas vadīti un iesakņojušies kristībā, šie vīrieši un sievietes uzmanīgi seko laika zīmēm un bagātina Baznīcu, izdzīvojot Evaņģēliju un sekojot Kristum, tāpat kā Viņš dzīvojot šķīstībā, nabadzībā, paklausībā, lūgšanā un esot misionāriem. 

Nāc, Svētais Gars, Tēva un Dēla mūžīgā mīlestība! Mēs tevi lūdzam, lai tu sargā visus konsekrētos uzticībā.

 

Viņi saskata Dieva pārākumu cilvēciskos notikumos, komunikācijā un kalpošanā cilvēkiem, svētuma svētlaimē.

 

Nāc, Gars, Aizstāvi, savas tautas atbalsts un mierinājums!

Piepildi viņus ar prieku par nabadzību, lai abadzība viņiem kļūst par ceļu uz Dieva valstību. 

Dāvā viņiem sirdi, kas spēj mierināt un noslaucīt asaras vismazākajiem. 

Apdāvini viņus ar maiguma spēju, lai caur viņiem izgaismojas Kristus lielums. 

Aizdedz viņos Evaņģēlija pravietiskumu, lai viņi ietu un vadītu citus par solidaritātes ceļiem un piepildītu to ilgas, kas izsalkuši pēc taisnības. 

Piepildi viņu sirdis ar savu žēlsirdību, lai viņi kļūst par piedošanas un maiguma kalpiem.

 

Ietērp viņu dzīves savā mierā, lai viņi Dieva bērnu svētlaimi varētu sludināt pasaules krustcelēs.

Stiprini viņu sirdis nelaimēs un pārbaudījumos, lai viņi gūtu mierinājumu cerībā uz nākotnes Valstību.

Lai tie, kuri Kristus vai Evaņģēlija dēļ ir saņēmuši mocekļa zīmogu, kļūst par Jēra līdzdalībniekiem Devesu valstībā.

Lai Baznīca šajos bērnos atpazīst Evaņģēlija skaidrību un pestījošās vēsts prieku, Marija, pirmā apustule un misionāre, lūdzies par viņiem. Āmen.

Pāvests Francisks