Organizācija Sociālais brālīgums aicina cilvēku sabiedrību pārvarēt tajā valdošo vardarbību un egoismu, arī to, ko izraisa prasība pēc “tīra taisnīguma”.

Tā palīdz visiem apzināties, ka cilvēks ir Dieva bērns un to, kāda vērtība ir brālīgumam, kas tiek īstenots visās dzīves jomās, īpaši sabiedriskajās struktūrās.

Asociētie locekļi – vīrieši un sievietes, kas piedalās organizētās aktivitātēs, radot ap sevi brālīguma piesātinātu vidi. Viņi mēģina izveidot sabiedriskās struktūras, kurās būtu iespējams dzīvot brāļu garā.

Sociālie Animatori

Tie ir vīrieši, precēti un neprecēti, kuri Baznīcā veido kopienu, kas ar savu apustulisko veltīšanos atbalsta un iedzīvina organizāciju “Sociālais brālīgums”. Viņi ir iesaistījušies sabiedrības dzīvē, darbojas gan individuāli, gan iesaistās organizētos pasākumos, lai it visas laicīgās realitātes darītu sakrālas, lai izplatītu rīcības modeli, kuru nosaka brālīgums, un lai tas kļūtu par kritēriju visām tiesībām, kādas ir cilvēkiem un struktūrām.

Kustības iedzīvināšana un izplatīšana ir uzticēta arī Apustuliskajām Oblātēm, sievietēm, kas ir konsekrētas sekulārinstitūtā, t.i., konsekrētiem lajiem.

Daļa no tām ir iesaistījušās sabiedriskās struktūrās un sekmē kustības “Pro Sanctitate” vietēja mēroga aktivitātes.

Savukārt citas ir īpaši veltījušās misionārajam darbam, viņas parasti dzīvo Betānijā – tā tiek saukti kopienas dzīves centri -, rūpējas par Horeba centriem, kas veltīti klusumam un lūgšanai, kā arī par kustības “Pro Sanctitate” izplatīšanos.

Līdzstrādnieces, precētās sievietes, rūpējas par ģimenes un sabiedrības garīgumu.

Vēsts, kuru nes kustība “Pro Sanctitate”, ir daudzpusīga, visaptveroša, tādēļ nepieciešams iet dažādus ceļus un pielietot dažādas valodas. Šajā sakarā kustība piedāvā formācijas iespējas ikvienam cilvēkam, iesaistīties lūgšanu grupās, grupās, kas paredzētas formācijai, kopīga darba veikšanai, sava aicinājuma meklēšanai; piedāvā pasākumus, kas veltīti garīguma padziļināšanai; liturģijas iedzīvināšanu; iespējas veikt misionāro kalpošanu; kursus draudžu darbiniekiem; vasaras nometnes...

Kustības “Pro Sanctitate” izdevniecība sagatavo publikācijas par garīgās dzīves jautājumiem, kā arī svēto dzīves aprakstus. Ikmēneša izdevums “Aggancio”, kam ir formatīva un apustuliska ievirze, piedāvā vērtīgu palīdzību Baznīcas dokumentu izpratnē un liturģijas iedzīvināšanā.

Kā apustulisko darbu mēs piedāvājam visiem cilvēcisko un garīgo formāciju. Tāpēc mēs organizējam tikšanās, rekolekcijas, katehēzes, konferences, formācijas skolas, lai palīdzētu visiem cilvēkiem saklausīt aicinājumu uz svētumu un pilnībā izdzīvotu mūsu kristīgo dzīvi, mūsu ticību. Divas no mūsu galvenajām aktivitātēm, ko organizējam visās diecēzēs, kurās veicam savu darbību, ir: Vispārējā svētuma diena (novembrī) un Priesteru vispārējā svētuma diena (par konkrētu datumu vienojamies ar diecēzes bīskapu). Šeit, Latvijā, pagājušā gada novembrī mēs organizējām Vispārējo svētuma dienu visās Latvijas diecēzēs, savukārt maijā - Priesteru vispārējo svētuma dienu Rīgas priesteriem. Turpmāk mēs to organizēsim katru gadu. Tāpat mēs organizējam tikšanās un rekolekcijas jauniešiem, saderinātajiem, ģimenēm. Lai veiktu svētuma evaņģelizāciju, mēs ejam uz skolām un universitātēm runāt ar studentiem. Latvijā mēs darbojamies kopš 1996.gada.