2013. gada 29. septembris - Parastā liturģiskā laika 26. svētdiena, Psaltērija XXVI nedēļa

Vadlīnija: Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus. Tas Kungs atdara acis aklajiem; Tas Kungs uzceļ nospiestos; Tas Kungs mīl taisnos. (Ps 146, 7-8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina par visu pateikties Dievam, ko mēs saņēmam no Viņa, un savas attiecības balstīt uz ticības.

Vadlīnija: Mūsu Kunga Jēzus Kristu krusts ir mūsu glābšana, dzīve un augšāmcelšanās un caur kuru mēs esam pestīti un atbrīvoti.

Ievads: Šodien mēs svinam Svētā krusta paaugstināšanas svētkus, kurus kristieši atzīmē jau no pirmajiem gadsimtiem, atceroties pirmā kristīgā imperatora Konstantīna māti Helēnu, kura Jeruzalemē atrada krustu, pie kura tika pienaglots un mira mūsu Pestītājs un kuru viņa kopā ar visu tautu svinīgi pagodināja.

2013. gada 22. septembris - Parastā liturģiskā laika 25. svētdiena, Psaltērija XXV nedēļa

Vadlīnija: Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem, lai nosēdinātu viņu blakus dižciltīgajiem, viņa tautas dižciltīgajiem. (Ps 113, 7-8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina īstenot mūžīgo Dieva mīlestību un sasniegt Debesu Valstību, ka arī lūgties par tautas vadītājiem un priekšniekiem.

Vadlīnija: Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! (Ps 90, 13-14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina ņemt krustu un sekot Kristum līdz galam, kā arī paļauties uz Dieva gribu un mēģināt to izpildīt dzīves laikā.

Vadlīnija: Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. (Ps 19,8)

Ievads: Šodien mēs svinam apustuļa Mateja svētkus. Viņš ir viens no divpadsmit Kristus izvēlētajiem apustuļiem un viens no četru Evaņģēliju autoriem. Mateja Evaņģēlijā īpaši atklājas saistība starp Veco un Jauno Derību, viņš uzsver, ka Kristus ir Vecajā Derībā Dieva apsolītais un praviešu sludinātais Mesija. Matejs sludina Kristus mācību vispirms Palestīnā, tad Sīrijā un Etiopijā. Apustulis un evaņģēlists Matejs Etiopijā mirst mocekļa nāvē.

2013. gada 1. septembris - Parastā liturģiskā laika 22. svētdiena, Psaltērija XXII nedēļa

Vadlīnija: Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī. Dievs vada viņu mājās vientuļos, vada tos, kam nemaz nav māju, izved gūstītos brīvībā, bet atkritēji paliek tuksnesī. (Ps 68, 6-7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicinā būt pazemīgiem gan darbos, gan strādājot kopā ar cilvēkiem, katrā mūsu dzīves momentā, it īpašī Dieva priekšā, un tas ir Dievam patīkams.

2013. gada 15. septembris - Parastā liturģiskā laika 24.svētdiena, Psaltērija XXIV nedēļa

Vadlīnija: Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem! (Ps 51, 3-4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina attīrīties no savām noziedzībām un grēkiem, un lūgt no Dieva patstāvīgu garu un pestīšanas prieku.