2013. gada 1. septembris - Parastā liturģiskā laika 22. svētdiena, Psaltērija XXII nedēļa

Vadlīnija: Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī. Dievs vada viņu mājās vientuļos, vada tos, kam nemaz nav māju, izved gūstītos brīvībā, bet atkritēji paliek tuksnesī. (Ps 68, 6-7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicinā būt pazemīgiem gan darbos, gan strādājot kopā ar cilvēkiem, katrā mūsu dzīves momentā, it īpašī Dieva priekšā, un tas ir Dievam patīkams.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Izraēla Dievs, apžēlojies par mums.
Kristu, Pazemības paraugs, apžēlojies par mums.
Kungs, pazemības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sir 3, 17-18.20.28-29)

Pirmais lasījums mums māca būt pazemīgiem, un tad mēs tiksim nosaukti par patīkamiem. Būt pazemīgiem Dieva priekšā, Dieva žēlastības priekšā.

Psalms 68

II lasījums (Ebr 12, 18-19.22-24A)

Apustulis Pāvels šodien saka, ka mums paveicas vairāk nekā tiem, kas dzīvoja ilgāk pirms mums. Un vēršās viņš pie tiem cilvēkiem, tāpat kā viņš, neredzēja Kristu Viņa zemes dzīves laikā – tāpat kā mēs. Mums dāvāts vairāk, nekā tiem, kas redzēja Dievu makonī un tumsā. Mums dāvāta Viņa dzīva klātbūtne. Mūsu Baznīca vienota ar Debesu Baznīcu, un pravieši, kas saniedza pilnību, blakus mums. Bet galvenāks – mums ir atvērta pieeja pie Paša Dieva. Vairāk nav sienas, kas šķira no Viņa kritušo cilvēci. Mums tika dāvāts vairāk, nekā varēja iedomāties prāvieši...

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 14, 1. 7-14)

Šis fragments parāda mums, kas ir pazemība. Pazemība ir pretstats lepnumam, tas nav egoisms, bet uzmanība pret citiem, tikai tāpēc, ka viņi ir svarīgāki. Visīstākā pazemība – tā ir mīlestības izpausme, un cik grūti to mums sasniegt. Tā tiek dāvāta viegli, jo tā ir Svētā Gara dāvana, bet pieņemt to mums ir ļoti grūti.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, dāvā man šodien žēlastību domāt par Tevi un dzīvot Tava klātbūtnē. Kungs Jēzu, atbrīvo manu sirdi no skumjām, ienaida un apvainojuma, lai varu mīlēt bez pārmetumiem un kalpot bez sūdzībām. Kungs Jēzu, ļauj man šodien sekot piemēram, kuru Tu un tava Māte Marija dāvāja, un tā, katru dienu būt par Tavu miera līdzekļi. Āmen. (Lui Marija Parens)

Mises noslēgums un vadlīnija

Ak, Kungs, māci mūs šodien būt pazemīgiem gan ar cilvēkiem, gan ikdieņišķā darba laikā, gan ciešanās un grūtībās.